BEOGRAD - NATO bombardovanje Jugoslavije, koje je počelo 24. marta 1999. godine, moglo je da se dogodi šest meseci ranije da planove agresije na SRJ nije osujetio „srpski Džejms Bond“ general Jovan Milanović.

Njemu je u tome pomogao francuski major Pjer-Anri Binel, takođe obaveštajac, koji je nabavio nacrte sa svim ciljevima koje je NATO planirao da gađa. Milanović je u dopunjenom izdanju svoje knjige „Srbija i NATO“ objasnio kako je 1995. dobio zadatak da kao obaveštajac u Briselu, u sedištu NATO, sa zvaničnom funkcijom ministar-savetnik, izgradi obaveštajnu mrežu i tako razotkrije dalje planove Alijanse.

- Ja sam, možda, jedan od ljudi u Srbiji, jedan od oficira ili generala, kako hoćete, koji je najduže bio u ratu s NATO. Obaveštajna mreža koju sam stvorio, prvi put sad kažem, brojala je više desetina ljudi najvišeg diplomatskog ranga u NATO i drugim briselskim diplomatskim misijama - napisao je general-major.

 

On objašnjava da je važnu ulogu u toj mreži odigrao šef kabineta u francuskoj vojnoj delegaciji - major Pjer-Anri Binel.

- Prve informacije koje sam imao od njega proveravao sam na dve-tri strane, a onda sam počeo da mu dajem zadatke i on je ušao u „obaveštajnu igru“, veoma iskreno, svestan svih posledica - navodi Milanović i naglašava da su pripreme za bombardovanje počele u leto 1998, a da je odluka o agresiji trebalo da bude doneta 12-13. oktobra

MAJOR PJER-ANRI BINEL

MAJOR PJER-ANRI BINEL

Početkom oktobra, dvojica saveznika na različitim zadacima, vodila su opasan razgovor, nakon kojeg je Binel sutradan došao u Milanovićev stan s planovima NATO.
 
- Nas dvojica smo ih u toku večeri analizirali, a potom smo se razišli razmišljajući da ćemo te noći obojica, istovremeno, biti uhapšeni. Za mene je tad nastao pakao. Šta sada raditi s papirima? Kuda ići u pola 12? Kako to odneti? Izašao sam na izlaz gde su kontejneri. Bacio sam jednu kesu, a drugu sam poneo. U ambasadi sam preradio dokumenta kako nalaže obaveštajna porocedura i poslao ih za Beograd - piše Milanović o dokumentima, na osnovu kojih je naša vojska izvršila strateška pregrupisavanja, što je primoralo NATO da odloži bombardovanje.
 
   
 

Biografija
MAJOR PJER-ANRI BINEL

Završio prestižnu vojnu akademiju Sen-Sir
Bio u francuskom kontingentu UNPROFOR u Bosni

Uhapšen 19. oktobra 1998.

Bio je optužen za nacionalnu veleizdaju
Osuđen na pet godina zatvora, odležao tri godine

Predsednik Srbije ga 2012. odlikovao Ordenom Obilića
Radi kao geometar u Tuluzu

Biografija
GENERAL JOVAN MILANOVIĆ

Vojnu akademiju i najviše vojne škole završio u Beogradu
Radio je u Upravi za ratno planiranje Generalštaba do 1985.

Bio vojni ataše u Alžiru i Tunisu
Radio kao šef kabineta načelnika Generalštaba

Od 1995. do 1998. bio na mestu ministra savetnika u misiji SRJ pri EU
U oktobru 1998. otkriveno da je vojni obaveštajac

U pritvoru proveo 49 dana
Po povratku u zemlju radio kao zamenik šefa vojne obaveštajne službe

„Moj rođak sa sela“
GLUMIO GA VOJIN ĆETKOVIĆ

Lik pukovnika Vranića, koga u seriji „Moj rođak sa sela“ tumači Vojin Ćetković, koncipiran je na osnovu Milanovićevog profila. General je svojevremeno kazao:
- Žao mi je što je serija prekinuta samo zato što tadašnjem državnom vrhu i Karli del Ponte nije odgovaralo da prikažu srpskog oficira koji brani svoju zemlju.

 

(Kurir.rs)

Scroll to top