„Zatražite od lekara koji daje detetu vakcinu da potpiše izjavu da prihvata kaznenu i materijalnu odgovornost za sve negativne posledice vakcinacije. Videćete da, od lekara do ministarstva, niko neće smeti da potpiše izjavu.

Read more...

Teška srca i sa bolom u duši moram da priznam i obznanim svim čitaocima „Politike”, koji su tražili da se izjasnim, kako se Sporazum između vlade Srbije i NATO-a za podršku i nabavke, NSPO, isključivo odnosi na oblast saradnje u logističkoj podršci, što je sve pobrojano u članu 2. ovog sporazuma.

Read more...

U brošuri Islamske države se navodi da njeni pripadnici koji žive na Zapadu treba da se utope u masu, a da kad izvrše terorističke napade, treba da dođu na front ili završe svoje živote u samoubilačkom napadu. Na taj način će se skoro potpuno umanjiti rizik od curenja informacija.

Read more...

Taman kad sam mislio da je Narodna skupština Republike Srbije uhodala i učvrstila demokratiju u svojim klupama, a ono: malo sutra! Ili, što bi rekli našeg premijera mili prijatelji Nemci: Malo morgen!

Read more...

Ujed komarca “zavrti” rulet, a ono što kasnije dođe ne razlikuje se mnogo od uobičajene životne lutrije.

Read more...
Scroll to top