Muhamed je pre 1.400 godina prorekao pojavu grupe koja stoji iza krvavog pokolja na Bliskom istoku.

Još tada je upozoravao da će delovati u njegovo ime, a pravim vernicima je poručio: "Ko god da se bori protiv njih, biće bliže Alahu od njih samih"!

U ovim krvavim ratovima koji traju već nekoliko godina, Islamska država je demonstrirala silu i stavila do znanja da neće trpeti uvrede i da će napakostiti svima koji se u bilo kojem segmentu ne budu slagali s njima.

Međutim, paradoksalna činjenica je da je u ovim terorističkim napadima "velikih islamskih vernika" stradalo najviše muslimana.

Izgubljeni u tumačenju

Posledice kalifata se osećaju na svim krajevima sveta, od Pakistana, Indonezije, Bangladeša, Afganistana, Tunisa, Francuske pa sve do SAD-a. Oni svoju veroispovest nazivaju 'pravom', a tumačenje Kurana, muslimanskog svetog pisma, jedinim pravim zakonikom.

Međutim, ispravno tumačenje Kurana pokazuje da grupe poput Islamske države deluju u potpunoj suprotnosti od zakona islama, odnosno onoga što je navedeno u Kuranu, piše Hafington post.

Prema Kuranu, ubistvo jednog čoveka je isto što i ubistvo čitavog čovečanstva, dok su rat i progon okarakterisani kao zločini koji su još gori od ubistva. Upravo taj deo Kurana naglašava potrebu za mirom.

 

 

Istoričari koji se bave proučavanjem Islama i lika i dela poslanika Muhameda napominju kako je upravo on za svog života upozorio i do poslednjih detalja opisao pretnje od religioznog ekstremizama.

Pre 1.400 godina Muhamed je prorekao kako će "doći vreme kada od Islama neće ostati ništa osim njegovog imena. Ništa neće ostati ni od Kurana, samo njegove puste reči, a velik broj džamija će se pretvoriti u raskošne građevine, koje vođe neće imati. Kao posledica toga, na kraju će pravi i istinski koreni islama biti izgubljeni, a religija će, velikim delom, biti svedena na rituale."

Muhamed možda tada nije računao na pohlepu i korupciju, ali bio je u pravu, zaključuje Hafington post.

Muhamed upozoravao na Islamsku državu

Pre 1.400 godina Muhamed je pisao o grupi mladih ljudi koja će biti nezrela za racionalno razmišljanje, pa će prouzročiti veliku štetu.

"Izgovaraće lepe reči, a izvršiti najodvratnije zločine. Moliće se i postiti kao ni jedan musliman koji je do tada živio. Pozivaće ljude da slede Kuran, a u stvarnosti neće imati dodirnih tačaka sa svetim pismom. Kuran neće nikada izaći iz njihovih grla, nikada neće shvatiti njegov pravi smisao i njegove poruke. Selektivno će birati reči koje će pogrešno tumačiti", pisao je Muhamed, koji je ovakve ljude nazvao "najgorim stvorenjima, najgorim delom evolucije".

 

- Ko god da se bori protiv njih, biće bliže Alahu od njih samih - pisao je Muhamed.

Ipak nije samo Muhamed taj koji je predvideo dolazak i jačanje terorizma i radikalnog ekstremizma u ime islama. Nuaim bin Hamad, naslednik Muhameda, u knjizi Kitab Al-Fitan prorekao je grupu ljudi "sa dugim kosama i crnim zastavama".

"Njihova srca će biti tvrđa od gvožđa. Biće pripadnici države", opisao ih je Nuaim bin Hammad, četvrti naslednik Muhameda, podseća Hafington post.

"Najgora stvorenja" su oni sami

Islamska država već neko vreme širi strah širom sveta. Ubijaju u ime Boga, u ime Kurana, svetog pisma koje im, prema njihovom tumačenju, nalaže da unište sve što je po njihovom tumačenju bogohuljenje, odnosno, sve što nije istinska vera.

Izgleda da jedino džihadisti ne shvataju da se pojam "najgora stvorenja" upravo na njih odnosi.

I obični ljudi otvorenog uma shvataju reči Muhameda. Ne treba biti ni muslimanske veroispovesti da bi shvatili da je Muhamed pisao o dobrom i da je veru gradio na poštenju i pravdi.

Islam nije ono što ova zloglasna teroristička grupa predstavlja, ističe Hafington post. 

 

(Izvor: Blic.rs)

Scroll to top