Iako je nelegalno u Britaniji, najmanje 65.000 devojčica moglo bi biti podvrgnuto genitalnom sakaćenju, odnosno obrezivanju kod žena.

Read more...

U modernoj istoriji sveta nema primera da je neka država tako bezočno opljačkana kao što se to dogodilo Srbiji na Kosovu. Uz blagoslov međunarodne zajednice, koja je u potpunosti zanemarila neprikosnoveno pravo svojine kao osnovu savremene civilizacije, oteti su državna i privatna imovina i prirodni resursi vredni stotine milijardi evra.

Read more...

Ni pretnje smrću, ni pritisci konzula BiH ne mogu da vrate laži, prava istina o učešću Srba ratu u Bosni i Hercegovini, koju je otkrila učenica Katarina Ristić ostaje u udžbenicima u Čikagu, a model njenog dokazivanja istine, opet zahvaljujući Katarini, sada je dostupan i drugim porodicama širom sveta.

Read more...

Zbog činjenice da je govorila nekoliko svetskih jezika i svog obrazovanja, postala je dvorska dama kraljice Marije Karađorđević.

Read more...

Ove godine navršava se 27 godina od tragičnog događaja koji je odneo dva mlada života a javnost u ondašnjoj Jugoslaviji podelio kao nikada do tada.

Read more...
Scroll to top