Nedavna prezentacija istraživanja o tome kako različite generacije građana vide sporne političke teme u Srbiji, koje je obavila grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka, pokazala je zanimljivu sliku o "omiljenosti" istorijskih ličnosti. To se prevashodno odnosi na "mrtvu trku" između Josipa Broza Tita i Dragoslava Draže Mihailovića i o njihovoj istorijskoj ulozi. U ovom istraživanju, u kome je prosečna starost ispitanika bila 43 godine, komandant četničkih formacija je za jedan promil ispred vrhovnog komandanta partizanskih jedinica. Dražinu ulogu kao pozitivnu ocenilo je 59,2 odsto anketiranih, a Titovu 59,1.

Read more...

Ma­ke­do­ni­ji pre­ti ko­sov­ski sce­na­rio. Sa no­vim ime­nom, ili bez no­vog ime­na, vr­hu­nac na­ci­o­nal­ne kri­ze tek pred­sto­ji. Za­pra­vo, tu­žne su sud­bi­ne ne­kih biv­ših ju­go-re­pu­bli­ka, u BiH stran­ci su iza­bra­li him­nu i za­sta­vu dr­ža­ve, u Ma­ke­do­ni­ji stran­ci dik­ti­ra­ju ime dr­ža­ve. Još jed­na po­tvr­da da ju­go­slo­ven­ska kle­tva po­la­ko sti­že: „što ju­žni­je to tu­žni­je”, piše Miroslav Lazanski, čiju kolumnu za Politiku.rs prenosimo u celosti:

Read more...

To što Jelica piše u romanu nije tačno. Nikada nisam tukao decu. Da sam loš otac, ne bi mi Milica kupila "hamer", niti bi mi Ana kupila vilu i stan, kaže otac čuvenih košarkašica Dabović.

Read more...

Dramski umetnik Marko Nikolić (71), kojeg je publika posebno zavolela u ulozi Karađorđa u seriji "Vuk Karadžić" i Gige Moravca u "Boljem životu", imao je ozbiljan zdravstveni problem, koji je prevazišao uz pomoć snažne volje, porodice, stručnih lekara i četvoronožnog saveznika.

Read more...

Godinu 1968. obeležio je bunt mladih širom sveta, pobune i težnja za promenom izražavala se od Tokija i Los Anđelesa na ulicama, fakultetima, fabrikama. Bio je to poslednji uzlet levice. Jugoslavija je tada bila deo sveta, kada su se studenti pridružili svojim kolegama iz Berlina, Čikaga, Pariza, tražeći konkretno kod nas - više socijalizma. To je bio prvi otvoreni napad na tadašnji Titov režim, a sa distance od 50 godina od tih dešavanja, ostaju pitanja šta su studentske demonstracije u junu donele i zaista promenile.

Read more...

Amerikancima smo nudili da nas prime u NATO jer smo znali da ne mogu da nas bombarduju ako smo u toj alijansi.

Ovu šokantnu informaciju otkrio je nekadašnji predsednik Savezne vlade SRJ Momir Bulatović, koji je bio u bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem.

Read more...

Milomir Marić, urednik i voditelj Hepi televizije priznao je da je Radovana Karadžića sretao dok se krio pod lažnim identitetom, koristeći ime David Dabić.

Read more...
Scroll to top