Petrovski ili Petrovdanski post spada u “blaže” postove zato što je nekim danima dozvoljeno konzumiranje ribe.

Read more...

Dobro poznata izreka da „Kum nije dugme“, nastanila se na našim prostorima i danas se vrlo često koristi.

Read more...

Današnji dan poznat je i kao Treće obretenje glave Svetog Jovana krstitelja. U Srbiji je rašireno verovanje da ovog dana sunce kreće nazad sa severa prema jugu, tri puta stane i zaigra.

Read more...

Ćirilo i Metodije su rođeni u Solunu. Verovatno su bili grčke nacionalnosti ali su, pošto je Solun bio okružen Slovenima, naučili slovensko–makedonski dijalekt.

Read more...

Ponašanje u crkvi treba da izgleda ovako:

Read more...

Otac Tadej bio je jedan od najcenjenijih duhovnika novijeg vremena. Njegove mudre misli leče dušu, smiruju um isrce.

Read more...

Život svakog pravoslavnog hrišćanina treba da bude podvižnički. Bez našeg duhovnog i telesnog truda, potpomognutog Božjom blagodaću, nemoguće se osloboditi sile greha i sjediniti sa Gospodom.

Read more...
Scroll to top