David Ejdelman i Juval Harari politički tehnolozi i eksperti za socijalnu psihologiju, uvereni su da će bogati će imati pristup svim mogućim biotehnologijama koje će im pomagati da popravljaju svoje svoje telo i zdravlje. Sunarodnici im neće biti potrebni ni kao radna snaga.

Izraelski politički tehnolog i ekspert za socijalnu psihologiju - David Ejdelman izneo je prognozu da će na Zemlji - možda već 2100-te godine - živeti sve vrste ljudi koje će biti međusobno veoma udaljene.     

Toliko da će se moći smatrati dvema različitim biološkim vrstama.

 

Ejdelman je u svojim razmišljanjima i prognozama veoma blizak jevrejskom filozofu Juvalu Noju Harariju koji čak precizira da će oko 2100-te na našoj planeti živeti dve kaste - nadljudi i beskorisni.

U osnovi takve podele biće - ekonomska neravnopravnost.

Bogati će, naime, imati pristup svim mogućim biotehnologijama koje će im pomagati da popravljaju svoje zdravlje i svoje telo. Da žive duže, koristeći se svim dostignućima tehnološkog progresa.

Ostali, a to znači - većina, to sebi neće moći da priušti.

Sve to će postepeno dovoditi do - biološke neravnopravnosti.         

Ejdelman je uveren da "budućoj eliti" sunarodnici koji budu u statusu "biomase" neće biti više potrebni ni sagnuti nad proizvodnim trakama ili plantažama, čak ni za vođenje ratova.

On je uveren da postoje samo dva moguća scenarija razvoja događaja: otimistički i ne baš optimistički.

Prema prvom, "nova elita" će pristati da pomaže "biomasi" i da radi na njenom prosvećivanju.

Prema drugom, polukiborzi će se više razlikovati od biomase nego što se sada pretpostavlja, što će dovesti do potpune podele unutar čovečanstva.

Scroll to top