Jaki trbušni mišići veoma su važni za pravilno funkcionisanje i zdrav život.

Kila ili bruh (hernija) označava ispupčenje ili izlazak tkiva, najčešće creva ili masti pod kožu kroz prirodni ili stečeni otvor u trbušnom zidu, a nastaje zbog urođenih slabosti mekotkivnih struktura ili se razvija tokom života. Obično je locirana u preponama, oko pupka ili na mestu ranijeg operativnog zahvata. Lokacija određuje naziv kile.

 

Izraz kila se u medicini koristi za ispadanje tkiva iz svog normalnog položaja. Kile mogu biti spoljašnje – na trbušnom zidu i unutrašnje koje nastaju u trbušnoj duplji. Najčešći primer unutrašnje kile je hiatus hernia koja nastaje prolaskom dela ili celog želudca iz trbušne u grudnu duplji kroz prošireni otvor za prolaz  jednjaka na dijafragmi.

Kile prednjeg trbušnog zida ili spoljašnje kile su stanja kod kojih dolazi do prodora trbušne maramice i/ili trbušnih organa iz trbušne duplje pod kožu kroz, stečeno ili urodjeno, oslabljeno mesto.

Stomak-misici-trbusnjaci

*Jaki trbušnjaci mogu da vas poštede problema sa kilom / FOTO: Profimedia

Slaba mesta trbušnog zida su preponski i femoralni kanal, pupak, predeo srednje linije trbuha. Pa tako prema lokalizaciji razlikujemo ingvinalne, femoralne, umbilikalne , hernije lineae albae  i postincizione, postoperativne, kile.

Preponska kila

Čini 75% svih kila trbušnog zida i oko 25 puta je češća kod muškaraca nego kod žena. Ove kile delimo u dve odvojene grupe, direktnu i indirektnu. Obe se nalaze u preponi ali imaju različita polazišta. Oba tipa kila izgledaju slično kao ispupčenje u preponi, i nekad je teško razlučiti o kojem se obliku radi.

 

Femoralna kila 

Femoralni kanal je deo kroz koji prolaze femoralna arterija, vena i živac kada napuštaju trbušnu šupljinu i dolaze na natkolenicu. Ovo je normalno uzak prostor, ali nekada može biti tako velik da kroz njega prolaze organi trbušne šupljine. Ona se vidi kao ispupčenje ispod preponskog nabora u srednjoj liniji. Obično je češća kod žena i ima veći rizik komplikacija od ingvinalne kile.

Pupčana kila

Učestalost između (10-30%) često vidljive kod rođenja kao izbočenje u predelu oko pupka. Ovo se dešava kada se otvor na trbušnom zidu koji bi normalno trebao biti zatvoren ne zatvori u potpunosti. Ako je mala obično se zatvori do druge godine. One koje se ne zatvore ili su od početka velike treba operisati u dobu između 2 i 4 godine. Ova kila se može razviti i kod odraslih zbog slabosti u ovom delu prednjeg trbušnog zida ili kod žena nakon porođaja

hirurgija, operacija, operaciona sala, bolnica, lekari, pacijent, bolest

*Kila se uklanja operacijom / FOTO: Pixabay

Ventralna kila

Operativne procedure na prednjem trbušnom zidu mogu kasnije dovesti do pojave kila na tom mestu. Po statistici mogućnost pojave nakon hirurškog zahvata je od 2 do 10 %.

Spigelieva kila

Dosta retka, nalazi se na spoljašnjem rubu m.rectus abdominis (ravnog trbušnog mišića), koji se nalazi na nekoliko centimetara bočno od srednje trbušne linije.

 

Obturatorna kila 

Ovo je ekstremno retka kila i javlja se obično kod žena. Kod ove kile sadržaj prolazi kroz obturatorni kanal. Budući da kod ove kile nema klasičnog izbočenja prvi znak postojanja ove kile mogu biti znakovi crevne opstrukcije (mučnina i povraćanje).

Epigastrična kila

Javlja se kao izbočenje u srednjoj trbušnoj liniji između pupka i donjeg rebrenog luka. Ova kila obično sadrži mast, a vrlo retko creva. Formira se u zoni relativne slabosti prednjeg trbušnog zida i često je bolna.

Preponska kila (HERNIA)

Zena, bol, stomak

*Kila može da vam uništi zdravlje / FOTO :Shutterstock

Na trbušnom zidu postoje mesta koja imaju predispozicije za razvoj kila zbog svoje anatomske građe. Jedno od takvih mesta je prepona. Ukoliko se kila nalazi u preponi govorimo o preponskoj kili (hernia ingvinalis). Ona može biti indirektna ili direktna.

Indirektna ingvinalna hernia nastaje zbog urođene slabosti unutrašnjeg ingvinalnog prstena i može se javiti u bilo kad tokom života. Otkriva se odmah po rođenju kod oko 1% dečaka i povezano je sa spuštanjem testisa u skrotum. Ingvinalna kila je locirana u donjim partijama trbuha upravo iznad prepone blizu pubične regije. Nekada može biti na obe strane i tada govorimo o bilateralonoj kili.

 

Direktna ingvinalna hernia je posledica slabosti dna ingvinalnog kanala i uglavnom se javlja kod starijih pacijenata jer sa starošću prednji trbušni zid slabi. Na tom je mestu trbušni zid prirodno je tanak. Retko se spušta u skrotum.

Poseban entitet su recidivantne kile – ponavljane, koje se javljaju nakon operacije. Sve što dovodi do povećanog intrabdominlanog pritiska dovodi i do formiranja kila a to su gojaznost, podizanje teškog tereta, neredovne stolice, trudnoća, bolesti povezane sa hroničnim kašljem.

Simptomi ove kile su najčešće potkožni otok i neprijatnost u regiji kile, pa sve do jakog bola. Pri naporu se otok povećava, a po prestanku napora ili u ležećem položaju otok se smanji ili nestane.

Decak, operacija, bolnica

*Kile često nisu pošteđena ni deca / FOTO: Shutterstock

Kilu je potrebno hiruruški lečiti. Operacija kile podrazumeva vraćanje struktura u njihov anatomski položaj i najčešće ojačavanjem slabog mesta na trbušnom zidu plasiranjem mrežice.  Problem kile se rešava jedino operativnim lečenjem uz brzo vraćanje normalnim životnim aktivnostima i mogućnosti punog fizičkog naprezanja. Osim toga neoperisana kila vremeneom se povećava što pacijentu pored estetskih pravi i sve veće funkcionalne smetnje. Svaka kila se može dalje komlikovati te na taj način čak i životno ugroziti pacijenta.

 

Najčešće komplikacije su: uklještenje, zapaljenje, stvaranje sraslina i ruptura kile. Većina ovih, čak i po život opasnih komplikacija, zahteva hitnu I neodložnu hiruršku intervenciju.

PROČITAJTE: OKO SKOLOVO, KOSA KAO GRIVA: Dnevno pojedite tri kašike ove moćne smese i dogodiće se čudo!

U Centru za kile Opšte Bolnice Euromedik stručno osoblje pomoći će vam da najpre brzo i tačno postavite dijagnozu, pregledom hiruruga te po potrebi i dodatnim dijagnostičkim procedurama. Kompletnu preoperativnu pripremu možete načiniti u bilo kojoj Euromedik ustanovi u Beogradu. Hirurško lečenje svih vrsta kila izvodi tim hirurga sa višedecenijskim iskustvom iz ove oblasti uz pomoć pouzdanih anesteziologa. Savremen i kompletno opremljen hirurški blok Opšte Bolnice 2 Euromedik na Novom Beogradu pruža sve uslove za izvodjenje ovih intervencija, uz smeštaj pacijenata u bolesničkim sobama apartmanskog tipa. Najčešće se ovaj tip intervencija izvodi kao  one day surgery, dakle pacijenti istog dana kada su operisani napuštaju Bolnicu. Euromedik hirurški tim je tu zbog vas.

(BalkansPress / Izvor: Telegraf.rs)

Scroll to top