Jedno ozbiljno naučno istraživanje u skorije vreme je došlo do rezultata da je organska hrana zdravija od neorganske, nalazeći da organski proizvedena hrana sadrži više hranljivih materija nego konvencionalno proizvedena hrana.

Read more...

Svi „narodni lekovi“ i korisni saveti koje ste dobijali od baka su tačni.

Read more...
Scroll to top