Sa rečima morate biti veoma odmereni jer svaka ima svoju težinu i značenje, a često mogu biti pogrešno protumačene. Postoje fraze koje se emocionalno inteligentni ljudi trude da izbegnu u svakodnevnom razgovoru.

Read more...

Naš poznati akademik Vladeta Jerotić, u svojoj knjizi "Čovek i njegov identitet", objasnio je koje su to sposobnosti koje bi individua trebalo da razvije da bi se smatrala zrelom ličnošću.

Read more...

Ono što radimo pred spavanje utiče na san, energiju i raspoloženje sledećeg dana.

Read more...

Ovisno o tome kako ih koristimo, misli mogu biti otrov za naše tijelo, ali i iscjeljujuća snaga u liječenju mnogih bolesti. »Čovjek je ono što misli tijekom čitavog dana«napisao je američki je esejist, Ralph Waldo Emerson. To je samo jedna od nebrojenih izreka o moći i snazi naših misli. Znani i neznani, potpisani i nepotpisani autori dali su svoj doprinos jednom od najzanimljivijih poglavlja ljudske psihologije.

Read more...

Bitno je da uvidite razliku između bogatih i siromašnih pa ćete i sami preći u grupu moćnijeg staleža.

Read more...

Postoje tri večna univerzalna zakona koja treba jasno razumeti kako bi ih mogli promišljeno, delotvorno i zadovoljavajuće primenjivati u svom fizičkom izrazu života.

Read more...
Scroll to top