Kad su veliki ljudi u pitanju, čitav njihov život jeste poruka - baš kao što je to znao da kaže Mahatma Gandi - "Moj život je moja poruka".

Read more...

Sigmund Frojd, najpoznatiji psihijatar i otac psihoanalize ostavio nam je genijalne mudrosti i izreke za sva vremena.

Read more...

Veliki broj ljudi ubeđen je da jedina sreća leži u sklapanju braka i dobijanju dece po svaku cenu.

Read more...

Evo šta nauka kaže, do kojih sve "brzopletih" zaključaka ljudi dolaze u prvih nekoliko trenutaka upoznajući se sa nekim.

Read more...

Mozgovi psihopata su “umreženi” drugačije od mozgova ostalih ljudi. Oni na neki način više vrednuju brzo dobijanje nagrade i imaju problem sa dubljim razmišljanjem o budućim posledicama svog (lošeg) ponašanja, pokazalo je najnovije istraživanje.

Read more...

Posmatrajući godinama (kao psihoterapeut), a i samog sebe ispitujući, kako muškarac najčešće gleda ženu, otkrio sam sedam mogućih tipova muškaraca. Da pokušam da ih prikažem i donekle objasnim:

Read more...

NOVA studija istraživača sa Univerziteta u Insbruku pokazala je da ljudi koji uživaju u gorkom ukusu češće pokazuju znake antisocijalnih osobina ličnosti.

Read more...
Scroll to top