"Darko ima apstinencijalnu krizu zbog alkohola i droge, priznao je lekarima da je koristio narkotike, u kriznim momentima traži da mu "donesu nešto", rekao je lekar iz KBC Zemun.

Neki će verovatno odmah reći da je to istina, jer je Darko i sam priznao da je koristio kokain i da je voleo da popije, ali to nije suština priče. Doktor je ovim apsolutno urušio prava pacijenta o privatnosti i poverljivosti što lako može da se nađe u članu 14 zakona o pravima pacijenata.

 

"Pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija, koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini.
Zabranjeno je da nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik, saopšti drugim licima lične informacije iz stava 1. ovog člana."

PROČITAJTE: POČETAK NOVEMBRA ZAPALIO BALKAN: Ovo se poslednji put dogodilo pre 69 godina i uzrok je svih tegoba koje trenutno imamo!

Pa se nastavlja:

"Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom.

 

Podatke iz stava 1. ovog člana, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdravstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti.

PROČITAJTE: "PAPUČARSKA MAFIJA" HARA FEJSBUKOM Prevaranti "zaradili" za mesec dana 380.000 dinara prodajući papuče koje na pijaci koštaju 200 DINARA

*foto: Printscreen

Naročito osetljivim podacima o ličnosti pacijenta smatraju se i podaci o ljudskim supstancama, na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica od koga one potiču. Lica iz stava 2. ovog člana, kao i druga lica koja neovlašćeno, odnosno bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, raspolažu podacima iz medicinske dokumentacije u suprotnosti sa ovim članom, i neovlašćeno iznose u javnost te podatke, odgovorni su za odavanje naročito osetljivih podataka, u skladu sa zakonom".

Kakvo je vaše mišljenje o ovom postupku lekara?

(BalkansPress / espreso.rs)

Scroll to top