Javnobeležnička komora Srbije saopštila je danas da su javni beležnici tokom novembra ove godine besplatno overili 104.175 isprave, čija novčana vrednost prelazi 40 miliona dinara.

Među ovim ispravama najviše je bilo dokumenata neophodnih za upis u srednje škole i na fakultete, a najviše besplatno overenih dokumenata obavile su javnobeležničke kancelarije u Beogradu.

Ostalo su isprave potrebne za zasnivanje radnog odnosa za lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i dokumenta koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

 

Takođe, besplatno se overavaju i akti u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović istakao je da su tokom juna besplatne overe činile gotovo polovinu svih overa potpisa, rukopisa i prepisa.

Prema njegovim rečima, novčana protivvrednost svih overa koje su javni beležnici uradili bez naknade samo tokom juna prelazi 40 miliona dinara.

Na području Apelacionog suda u Beogradu overen je ukupno 35.912 dokument bez naknade, u Kragujevcu 30.526, Novom Sadu 20.258, dok je na teritoriji za koju je nadležan Apelacioni sud u Nišu besplatnih overa u junu bilo 17.479.

Javnobeležničku delatnost trenutno obavljaju 163 javna beležnika, kao i 27 javnobeležničkih pomoćnika i 364 pripravnika, što čini broj od ukupno 554 lica ovlašćenih da vrše overu potpisa, rukopisa i prepisa, navodi se u saopštenju.

Scroll to top