Zbog predavača ugrožen i status studenata. Komisija za akreditaciju ne priznaje diplome velikog broja profesora na privatnim fakultetima.

Diplome oko 2.000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima dovedene su u pitanje, što baca senku i na diplome studenata koje su ocenjivali, kao i kvalitet studijskih programa na kojima predaju. Razlog za to je, kažu, odluka Komisije za akreditaciju (KAPK) da traži dokumentaciju koja nikada u procesu akreditacije nije tražena, niti je moguće da je obezbede, jer se od njih zahteva nešto što pre "Bolonje", kada su završili studije, nije ni bilo predviđeno zakonom. U KAPK, ipak, kažu da se sve radi u skladu sa zakonom.

 

Među oštećenima su predavači "Singidunuma", "Megatrenda", "Union Nikola Tesla", visokih strukovnih škola... Oni tvrde da sporna dokumentacija nedostaje i velikom broju državnih fakulteta.

Problem je, kažu, nastao kada je u postupku reakreditacije KAPK odlučio da doktorima nauka zaposlenim na fakultetima i visokim školama traži plan i program doktorskih studija. Ne mogu da ga dostave, tvrde oštećeni, svi oni koji su doktorirali pre "Bolonje", jer tada nisu ni postojale doktorske studije, već se sa magistrature direktno išlo na doktorat. Pisao se samo rad, a nisu se polagali ispiti.

- Drugi osnov po kome smo oštećeni je što nam, za potvrdu doktorata, traže dozvolu fakulteta na kome smo doktorirali za izvođenje magistarskih studija. Po tadašnjem zakonu takva dozvola nije bila neophodna i niko je do sada nije tražio - žale se oštećeni. - Neverovatno je da se posle 12 godina neko setio da nam "fali jedan papir". Već su naše ustanove akreditovane sa istom dokumentacijom, naše diplome potvrđene kao validne, a sada retroaktivno neko kaže da ono što je vredelo do sada više ne važi. Posledice ovakvog postupanja mogu biti nesagledive.

Ana Langović Milićević

U rešavanje problema uključilo se i Ministarstvo prosvete, koje kaže da je zatražilo mišljenje i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, ali i međunarodnih institucija.

- Potrebno je utvrditi na osnovu kojih kriterijuma je komisija za akreditaciju došla na ideju o preispitivanju validnosti diploma zaposlenih u visokoškolskim ustanovama - kaže, za "Novosti", dr Ana Langović Milićević, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.

 

U Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta kažu da je sve urađeno po zakonu, te da su utvrdili da postoje privatni fakulteti koji već 20 godina nezakonito izdaju doktorske diplome. Tvrde da nije reč o svim privatnim univerzitetima već o samo nekoliko fakulteta i daleko manjem broju nastavnika.

- Ranije su KAPK optuživali da samo broji stolice i meri kvadrate, sada tim kritičarima ne odgovara što se KAPK bavi suštinskim pitanjem kvaliteta - kaže, za "Novosti", prof. dr Miroljub Milivojčević, član KAPK. - Te diplome su nevažeće, jer su ih izdale ustanove koje nikad nisu dobile rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti magistarskih ili doktorskih studija. To je u starim zakonima u univerzitetu bilo ono što je akreditacija u novom.

Rešenje za ove ljude je, objašnjava prof. Milivojčević, da kao magistri nauka upišu treću godinu doktorskih studija na ustanovama koje su za to akreditovane i doktoriraju u skladu sa postojećim zakonom.

Inspekcija ćutala

- Posao prosvetne inspekcije je da proverava da li visokoškolske ustanove ispunjavaju sve potrebne uslove na osnovu kojih su akreditovane - kažu oštećeni profesori. - Inspekcija Ministarstva prosvete godinama nije reagovala, a njihovo ćutanje može da se posmatra kao znak odobravanja. Za 12 godina ni u jednoj od ovih ustanova nisu utvrdili neki problem sa diplomama koje se sada osporavaju.

(BalkansPress / Novosti.rs)

Scroll to top