Beograd - Vlada Srbije obezbedila je u budžetu za 2017. sredstva za isplatu bonusa za pripadnike sektora bezbednosti u iznosu od po 10.000 dinara, koji će biti isplaćen do kraja godine.

To je predviđeno dopunom Zakona o budžetu za 2017. godinu, koja je upućena Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak rekao da je sa Vladom Srbije dogovoreno da pre kraja godine svim profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, zaposlenima u sektoru bezbednosti, a to su policija i BIA, bude isplaćen bonus od 10.000 dinara.

U razlozima za donošenje zakona navodi se da su se, zahvaljujući fiskalnom prostoru koji je kreiran merama fiskalne konsolidacije u prethodne tri godine, a u sklopu aranžmana sa MMF, stvorile mogućnosti da na osnovu odluke Vlade Srbije zaposlenima kod korisnika sredstva iz državnog budžeta izvrši isplata jednokratnog iznosa.

Predloženo je da dopuna Zakona o budžetu za 2017. stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

(BalkansPress / Tanjug)

Scroll to top