Poslednjim izmenama i dopunama najvažnijeg zakona za vozače, potvrđene su najave da se za manja prekoračenja brzine u naselju vozačima neće izricati zaštitna mera zabrane upravljanja. Osim zatvora, uvedena je i novčana kazna za nasilničku vožnju.

Iako je podizanje maksimalne brzine sa 120 na 130 km/h izazvalo najviše pažnje javnosti, to nije jedina novina u predloženim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja koje je Vlada prihvatila.

Ispravljanjem greške iz prethodnih izmena donetih u martu ove godine, potvrđene su ranije najave da se vozačima više neće izricati kazneni poeni ni zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom zbog prekoračenja do 30km/h u naselju, već samo novčana kazna od 10.000 dinara koja se u roku od osam dana može prepoloviti.

 

Dakle, ako u naselju gde je opšte ograničenje 50km/h vozite, na primer, 79 ili 80 km/h dobićete samo prekršajni nalog, piše magazin SAT.

Tek ukoliko se krećete brzinom od 81 km/h sledi vam novčana kazna od 10 do 20 hiljada dinara. četiri kaznena poena i zabrana upravljanja od najmanje 30 dana, koja se do sada izricala za prekoračenje veće od 20 km/h.

Druga vrlo važna promena jeste dodavanje visoke novčane kazne za nasilničku vožnju. Do sada je za taj prekršaj bila propisana isključivo zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati. Tako ostaje i dalje, ali se sada dodaje i novčana u iznosu od 120 do 140 hiljada dinara, ili čak do maksimalnih 150.000 ukoliko se nasilničkom vožnjom još i izazove saobraćajna nezgoda.

Inače ovo je najteži prekršaj u saobraćaju, u koji spadaju: preticanje kolone preko pune linije, dva prolaska kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi, kao i prekoračenje brzine za više od 90 km/h u gradu i za više od 100 km/h van naselja.

Osim toga, za nasilničku vožnju se izriče i 15 do 17 kaznenih poena, zavisno od toga da li je vozač još izazvao i saobraćajnu nezgodu, i zaštitna mera zabrane upravljanja u trajanju od najmanje devet ili deset meseci.

Scroll to top