Čak 53,7 odsto žena u Srbiji je radno nekativno - nemaju posao, ali ga ni ne traže, pokazuju podaci istraživanja koje je sprovela Parlamentarna budžetska kancelarija u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku.

Taj podatak baca u senku dobre vesti da je u 2017. zaposleno 127 hiljada žena više u odnosu na 2014, a ništa manje obećavajuć nije ni podatak da se za te tri godine nije značajno smanjio jaz između žena i muškaraca u pogledu stepena zaposlenosti.

 

Pre tri godine stopa nezaposlenosti muškaraca je bila 18,3, a kod žena 20,3 odsto. U 2017. godini smanjena je nezaposlenost i jednih i drugih, s tim što se razlika u zaposlenosti polova nije umanjila: nezaposlenih muškaraca je 12,8, a žena 14,3 odsto.

Odnos u zaposlenosti

*Odnos u zaposlenosti; Foto: Parlamentarna budžetska kancelarija / screenshot

Više od polovine žena starijih od 15 godina niti radi niti traži posao. Ono što privlači pažnju, ako pogledamo grafikon jeste da je taj procenat značajno viši nego kod muškaraca, kod kojih je to slučaj u 38 odsto slučajeva.

Postoji nekoliko razloga za visoku stopu neaktivnosti žena, a ona je jednim delom posledica razlika u starosnoj stukturi - oko 25 odsto žena je starije od 65 godina, dok je kod muškaraca to slučaj u 20 odsto.

Najveći razlog za neaktivnost je svakako broj penzionisanih ljudi, oko polovine neaktivnih na tržištu rada.

Ostali važni razlozi su školovanje, obuke, bolest, nesposobnost za rad. Takođe, uočava se da žene u većoj meri od muškaraca ne učestvuju na tržištu rada zbog brige o deci ili bolesnim licima ili zbog drugih ličnih i porodičnih razloga - oko 11 odsto žena i samo dva odsto muškaraca.

Razlozi za neaktivnost kod žena i muškaraca

*Razlozi za neaktivnost kod žena i muškaraca; Foto: Parlamentarna budžetska kancelarija / screenshot

Ako pogledamo položaj žena na tržištu rada u starosnim grupama, u najboljoj poziciji su žene starosti između 35 i 55 godina, stopa nezaposlenosti kod njih je najniža.

   

Žene starije od 55 godina su pretežno neaktivne na tržištu rada, dok je kod starosne grupe od 15 do 24 godine stopa nezaposlenosti i dalje visoka, 36,3 odsto, ali svakako manja nego u 2014. kada je iznosila 50 odsto.

Nivo obrazovanja značajan je za položaj žena na tržištu rada. Sa povećanjem nivoa obrazovanja žene su aktivnije na tržištu rada i raste broj zaposlenih žena.

Obrazovanje i posao

*Obrazovanje i posao; Foto: Parlamentarna budžetska kancelarija / screenshot

Najviše su zaposlene visokoobrazovane žene. Takođe, sa većim stepenom obrazovanja smanjuje se jaz koji postoji između žena i muškaraca u stopi zaposlenosti, gde je razlika gotovo zanemarljiva.

(BalkansPress / Blic.rs)

Scroll to top