Koliko je zapravo život na selu postao težak, pokazali su statistički podaci još 2012. godine, kad je ustanovljeno da u Srbiji postoji preko 50.000 napuštenih kuća, a prema tim prognozama, u narednih 15 godina biće i 1.200 napuštenih seoskih naselja.

Ovi poražavajući statistički podaci dovode nas do toga da se svi zapitamo šta će se desiti u narednih 20 godina?

Svake godina imamo više umrlih nego rođenih i tako je već 25 godina.

 

Četvrt veka mi beležimo negativne tendencije. Prema projekciji 2041 imaćemo 6,5 miliona stanovnika, što znači da ćemo gubiti više stanovnika nego do sada. Smanjuje se kontigent lica koje su spremni za rađanje. 

Napuštanje sela se nastavlja i posle 2000. godine sa istim trendom kao ranije. Pored 50.000 napuštenih kuća, ima i 150.000 kuća u kojima piše da niko ne živi.

PROČITAJTE: ZAPAD PRETI SRBIJI: Ako krenete na Kosovo, imaćete rat!

 50.000 napuštenih kuća u Srbiji

*50.000 napuštenih kuća u Srbiji foto: Aleksandar Jovanović

Mali posedi manji od 2 hektara, a takvih je preko 184. 000, ne pružaju mogućnost i sigurnost za zasnivanje porodice. Ima mnogo i drugih razloga, a pre svega socijalnih koji su doveli do ovog stanja.

Kada se posmatraju regioni Srbije, onda se može kazati da su jug, jugoistok i jugozapad najugroženiji u svakom pogledu kada je upitanju nestajanje sela i ekonomsko slabljenje.

 

- Od 4.709 sela, 1.200 je u fazi nestajanja

- U 1.034 je manje od 100 žitelja

- U 550 sela ima manje od 50 stanovnika

- U 500 ne postoji asfaltni put ni veza sa svetom

- Skoro 2.000 nema poštu

- U 230 nema osnovne škole

- Dve trećine nema ambulante

- U 400 sela u Srbiji nema prodavnice.

PROČITAJTE: PUTIN IZDAO HITNU NAREDBU: Odmah započnite Južni tok (KORIDOR)! Srbija će biti centralno čvorište!

Poražavajuća je i činjenica da 230 sela u Srbiji nema osnovnu školu, dve trećine nema ambulantu i to da u 400 sela u Srbiji nema prodavnicu, kao i to da su većina ovih sela sa staračkim domaćinstvima, bez đaka u školi, autobuske linije, a mladi sve više imigriraju u gradove u potrazi za boljim životom - o svemu ovome niko ne brine.

Možemo zaključiti samo jedno - Srbija polako izumire. Sa negativnim natalitetom već 25 godina, a svake godine u proseku izgubi oko 35.000 stanovnika ili dnevno njih 107.

(BalkansPress / espreso.rs)

Scroll to top