Ukoliko želi da se žali na ocenjivanje nekog profesora, učenik ima pravo da podnese prigovor na ocenu.

Skandal potresa Sedmu beogradsku gimnaziju, od kada je profesor ove škole ošamario dve učenice, a sve zbog toga što se jedna od njih pobunila zbog ocene na kontrolnom. Stvari su se tada potpuno otrgle kontroli, a javnost se podelila na one koji su stali u odbranu učenica i na one koji nalaze opravdanje za profesora.

Telegraf je istražio koja su pravila i obaveze profesora i učenika u školama, ali i koja je prava procedura žalbe na ocenu.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja zabranjeno je fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje zaposlenog, deteta, učenika, odraslog, roditelja...

 

-Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta, učenika i odraslog - stoji u Zakonu.

Takođe, zabranjeno je svako ponašanje zaposlenog prema detetu, ali i deteta prema odraslom kojim se vređa ugled, čast ili dostojanstvo. Ipak, profesorima su često vezane ruke, jer im je u kriznim situacijama oduzeto i čuveno "udaljavanje sa časa".

-Udaljenje učenika s nastave nije dozvoljeno jer se na taj način ugrožava bezbednost učenika i krši se pravo učenika na obrazovanje. Učenik s časa jedino može biti udaljen u sklučaju kad se šalje u stručnu psihološku pedagošku službu - kažu za Telegraf.rs u Ministarstvu prosvete.

*Ako učenici nisu zadovoljni ocenom, mogu da se žale /FOTO: Profimedia / Wavebreak

ŠTA UČENIK NIKAKO NE SME DA RADI

-uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola

-prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola

-uništenje ili krađa imovine škole

-posedovanje, podstrekavanje, pomaganje, davanje drugom učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance

-unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja, pirotehničkog sredstva ili drugog predmeta kojim neko može da se ugrozi ili povredi

 

-ponašanje učenika kojim ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika

-upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja

-neopravdano izostajanje sa nastave više od 25 časova u toku školske godine

-učestalo činjenje lakših povreda obaveza u toku školske godine

Za lakšu povredu obaveza učenika izriče se vaspitna mera - opomena, ukor odeljenjskog starešine ili ukor odeljenjskog veća. Za težu povredu obaveza učenika izriče se mera ukor direktora i ukor nastavničkog veća, a za učenika srednje škole i isključenje učenika iz škole.

*Svaki oblik nasilja zabranjen je u školi, FOTO: Profimedia / Corbis

ŠTA PROFESOR NIKAKO NE SME DA RADI

-izvršenje krivičnog dela na radu

-podstrekavanje na upotrebu alkoholnih pića kod dece i učenika

-podstrekavanje na upotrebu narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance kod učenika

-nošenje oružja u školi

-naplaćivanje pripreme učenika škole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu

-dolazak na rad u pripitom ili pijanom stanju

 

-neopravdano odsustvo sa rada najmanje tri uzastopna radna dana

-neovlašćena promena podataka u evidenciji

-nesprovođenje mera bezbednosti dece

-uništenje, oštećenje, skrivanje ili iznošenje evidencije

-odbijanje davanja na uvid rezultata pismene provere znanja učenicima

-neovlašćeno prisvajanje, korišćenje i prikazivanje tuđih podataka

-nezakonito raspolaganje sredstvima, školskim prostorom, opremom i imovinom ustanove

*Postoje stvari koje ni profesori ne smeju d arade / FOTO: Profimedia/Wavebreak

OVO SU PRAVA UČENIKA:

-kvalitetan obrazovno-vaspitni rad

-uvažavanje ličnosti

-podrška za iskazane talente

-zaštita od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

-blagovremena i potpuna informaciju o pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje

-informacije o pravima i obavezama

-sloboda udruživanja u različite grupe, klubove

-javnost i obrazloženje ocene i podnošenje prigovora na ocenu i ispit

-pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu

-zaštita i pravično postupanje ustanove prema detetu i učeniku

-stipendija, kredit, smeštaj i ishrana u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom

 

OVO SU OBAVEZE UČENIKA:

-da redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze

-da poštuje pravila ponašanja u školi, odluke direktora i organa škole

-da radi na usvajanju znanja, veština i stavova utvrđenih školskim programom

-da ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika

-da poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi

-da čuva imovinu škole i čistoću

-da se stara o očuvanju životne sredine

PROČITAJTE: UNELA MI SE U FACU, HISTERISALA I UŠTINULA ME" Profesor koji je udario šamar učenici ima potpuno drugačiju priču od NAPADNUTIH ĐAKA

Profesor Sedme gimnazije ošamario je učenicu / FOTO: Pixabay/ Alexas_Fotos

ŠTA AKO SE UČENIK NE SLAŽE SA OCENOM?

Ukoliko želi da se žali na ocenjivanje nekog profesora, učenik ima pravo da podnese prigovor na ocenu. Prigovor se podnosi direktoru škole u roku od tri dana od saopštenja ocene. Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenskim starešinom, rešenjem odlučuje o prigovoru, prethodno pribavljajući izjavu nastavnika.

Ako oceni da ocenjivanje nije bilo u skladu sa propisima, direktor poništava ocenu, pojačava pedagoško-instruktivni rad sa nastavnikom u ustanovi i obrazuje komisiju za proveru znanja učenika, pregled i ponovno ocenjivanje pismenog ili drugog rada učenika. Komisija ima tri člana, od kojih su dva stručna za predmet, odnosno oblast predmeta.

Nastavnik čija ocena je poništena upućuje se i na stručno usavršavanje za oblast ocenjivanja i komunikacijskih veština. Ukoliko pojačani pedagoško-instruktivni rad u ustanovi i stručno usavršavanje nastavnika ne daju pozitivan rezultat, direktor je u obavezi da zahteva stručno pedagoški nadzor nad radom nastavnika od strane prosvetnog savetnika.

Ukoliko škola ne bi postupala po prijavi učenika, on ima pravo da se žali i Ministarstvu prosvetekoje u roku od osam dana od upozorava ustanovu na uočene nepravilnosti i određuje joj rok od tri dana od upozorenja za otklanjanje uočene nepravilnosti.

(BalkansPress / Izvor: Telegraf.rs)

 

Scroll to top