ČAČAK – Univerzitetski profesor iz Čačka Saša Obradović (50) zbog telefonskog uznemiravanja prijavio je policiji banku iz koje ga svakodnevno zovu, jer on 40 dana kasni sa otplatom rate za stambeni kredit.

{adselite}Obradović se zbog uznemiravanja, pretnji, zelenašenja i, kako kaže, straha za svoju bezbednost, pozvao na Ustav, Zakon o obligacionom pravu, Krivični zakonik i Zakon o zaštiti potrošača, kao i na odredbe Ugovora o stambenom kreditu, po kome banka nema pravo da ga telefonskim putem proganja, da mu preti i uznemirava ga, već treba da primeni instrumente obezbeđenja, kako je i u ugovoru navedeno.

Prema tom ugovoru, banka klijenta može pisanim putem da opomene zbog neplaćanja rate, a posle 90 dana kašnjena da aktivira hipoteku.

Zajmodavac je, međutim, unajmio NN lica, svojevrsne uterivače dugova, s kojima telefonski razgovori nisu nimalo prijatni.

Profesor je dva puta banci poslao pisano obaveštenje u kojem traži da telefonsko uznemiravanje prestane, pozivajući se na srpske zakone, ali su se iz banke oglušili o njegove zahteve.

On ih je podsetio i na odredbe ugovora o kreditu, „da neće protivzakonito preuzeti ulogu ‘uterivača duga’, primenjujući nasrtvljivu i agresivnu poslovnu politiku telefonskog uznemiravanja, pretnji i pokušaja uterivanja duga, u cilju naplate mesečnog anuiteta, već će putem pisane korespondencije primeniti instrumente naplate svojih potraživanja“.

– NN lica koja se predstavljaju kao saradnici banke, kontinuirano me uznemiravaju, prete mi na različite načine i izazivaju strah za ličnu bezbednost i bebzednost moje porodice.  Pozivaju me kontinuirano, svaka dva dana, čak i subotom.

Nekada i po tri puta dnevno, čak i uveče, kao i uvek s različitih brojeva mobilnih telefona. Obratio sam se MUP-u, zaštitniku građana i povereniku za informacije od javnog značaja, a najeverovatnije ću i pravosuđu.

Jednostavno, ti uterivači dugova iz banke su nepodnošljivi, međutim, država Srbija nikad do sada to nije pokušala da reši – kaže Obradović.

(Alo.rs)

Scroll to top