Ana L. (19) iz Zaječara, koja je lažno prijavila Lazara L. (20) za silovanje, i prebijanje, odgovaraće za lažno prijavljivanje a za to krivično delo preti kazna zatvora od tri meseca do tri godine. Međutim, s obzirom na to da je podmetnula tragove može se kazniti i sa šest meseci do pet godina zatvora.

Sadržina krivičnog dela lažno prijavljivanje je predviđena u članu 334. Krivičnog zakonika. U stavu 1 u njemu piše:

 

– Ko prijavi određeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. 

U drugom stavu navodi se i kazna za isto delo ali sa podmetnutim tragovima:

– Ko podmetanjem tragova krivičnog dela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti protiv lica za koje zna da nije učinilac tog dela, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

 

Ana L. je, da podsetimo, Lazara  L. optužila da ju je 30 puta ujeo i silovao. Juče je, međutim, došlo do zaokreta, pa se ispostavilo da je devojka sve izmislila. Ona je priznala da je patološki zaljubljena u Lazara i da nije mogla da podnese to što je ignoriše. Zato je samu sebe povredila, a LAzara prijavila.

On je juče pušten iz pritvora i protiv njega je obustavljen postupak, a protiv Ane će biti podneta krivična prijava.

Scroll to top