Mozgalice su najbolja stvar za ubijanje vremena. I ne samo to, možda se ispostavi da ste genije.

Kažu da ko pronađe više od 18 trouglova na ovoj slici, ima koeficijent inteligencije veći od 120. Skoncentrišite se i počnite sa brojanjem. Koliko ste trouglova uočili? 

Scroll to top