Mužu je rođendan i žena ga pita šta želi za poklon.

Muž: Pušku...

Žena: NE - PUŠKA NE!

Muž: Ipak, ja bih pušku...

Žena: Rekla sam ti - puška NE MO ŽE!!!

Muž: Ipak, ja bih pušku...

Žena: Poslušaj me i odaberi nešto drugo!

Muž: Ipak, ja želim pušku...

Žena: Rekla sam ti, puška NE! Pa sunce ti - ko ovde odlučuje, haaa?

Muž: Ti... ali, kad bih imao pušku...

Scroll to top