BalkansPress

Dobro došli!

Presretne čovek gospodina u odelu, izvadi pištolj i zapreti:

Read more...

Sede lav i bik u kafani za šankom i piju. U neko doba zazvoni lavu mobilni telefon. Javi se lav, kad ono njegova žena:

Read more...

Zaustavi policajac Cigu sa zapregom natovarenom do vrha.

Read more...

Teretana. Zvoni mobilni.

Read more...

Probudivši se usred noći, žena ustanovi da njenog muža nema u krevetu.

Read more...

Starom svešteniku je dosadilo da svojim sugrađanima iz parohije stalno daje oproštaj za preljubu, pa im tokom jednog govora direktno zapreti:

Read more...
Scroll to top