Kako se sklapa posao?

Otac: – „Želim da oženiš devojku po mom izboru“.

Sin: – „Ne, sam ću odabrati ženu svog života!“

Otac: – „Ali ta devojka koju ti preporučujem je kćer Bill Gatesa.“

Sin: – „Opa, u tom slučaju... OK“

Nakon toga, otac odlazi do Bill Gatesa.

 

Otac: – „Imam idealnog muža za vašu kćer.“

Bill Gates: – „Ali moja kćer je previše mlada za udaju. Izmeđuostalog, već ima previše prosaca!“

Otac: – „Ali taj mladi muškarac je potpredsednik Svetske banke, jasno Vam je šta to znači!“

Bill Gates: – „Opa, u tom slučaju... OK.“

Na kraju, otac odlazi u posetu predsedniku Svetske banke.

Otac: – „Imam jednog mladog muškarca kojega bih preporučio za potpredsednika.“

Predsednik: – „Ali već imam više potpredsednika nego što ću ih ikada trebati!“

Otac: – „Ali taj mladi muškarac je oženjen sa kćerkom Bill Gatesa.“

Predsednik: – „Opa, u tom slučaju…. OK.“

TAKO SE SKLAPA POSAO!

Scroll to top