Grupa od 50 ljudi je pohađala jedan seminar. Odjednom govornik je zastao i predložio jednu grupnu aktivnost.

Rekao je svakom da uzmu po jedan balon i da na njemu napiše svoje ime. Potom svu sve te balone stavili u jednu prostoriju u koju su svi ušli. Potom su dobili zadatak da u roku od 5 minuta pronađu balon sa svojim imenom.

Nastao je opšti haos! Svi su se gurala i sudarali u želji da pronađu svoj balon. Posle pet minuta niko od njih nije uspeo u tom cilju. Potom su zamoljeni da uzmu balon koji se nalazi najbliže do njih i da daju osobi čije ime na njemu piše. Posle minut-dva svako je ima balon sa svojim imenom u ruci.

Govornik se tada obratio svima: Upravo se i ovo dešava sa našim životima. Svako užurbano traga za svojom srećom ne znajući gde je, a naša sreća se nalazi u sreći drugih ljudi, dajte im njihovu sreću i tada ćete dobiti svoju. To je svrha čovekovog života!

Scroll to top