Autobus broj 16, šest sati popodne, špic, svi se vraćaju kući, ludnica...

Read more...

Kako da naterate muža da dođe odmah kući iz kafane?

Read more...

Jedan izuzetno požrtvovan sveštenik brinuo je o svojim parohijanima kako kod je znao i umeo. Sređujući letopis crkve, setio se jedne svoje stare parohijanke koja se nedavno razbolela.

Read more...

Jovan Dučić (1874 – 1943) rođen je u Trebinju, živeo u Mostaru, a umro je u Americi. U srpsku poeziju uneo je duh francuskog parnasizma i simbolizma. Družio se sa Šantićem i Svetozarom Ćorovićem, uređivao je časopis Zora.

Read more...

Dvadesetsedmogodišnji Francuz kojeg je izjedala krivica odlučio je da posle tri godine vrati 20 hiljada evra koje je ukrao sa saučesnikom od sedamdesetogodišnje starice u decembru 2013. godine.

Read more...

Bio jednom jedan bogati trgovac koji je imao četiri žene. Najviše je voleo svoju četvrtu ženu. Poklanjao joj je bogate poklone, brinuo se o njoj dajući joj svo materijalno bogatstvo.

Read more...
Scroll to top