Visoko cenjeni penzionisani sveštenik, koji je 17 godina (1980-1997) bio papin savetnik, otkriva biblijsko falsifikovanje i prevaru.

Dr. Mihael Ledvih je postao čuven kao katolički teolog koji je dobio međunarodna priznanja za akademska i profesionalna dostignuća. Cenjen je profesor Bogoslovske sistemike, predsednik univerziteta Miamot u Irskoj (Nacionalni univerzitet Irske) i punih 17 godina je vršio dužnost Papinog savetnika u međunarodnoj komisiji svete stolice.

Kad je bio na vrhuncu karijere, on se povukao i počeo da stremi ka drugačijem duhovnom životu – sačinjenom od skromnosti, samopoznaje i duhovne transformacije.

„Mislim da je većina mojih savremenika retko proučavala iste stvari kao i ja, iako su sigurno bili svesni o tim stvarima kao i ja. Bilo je mnogo ljudi na značajnim pozicijama u crkvi koji su razmatrali nesuglasice i većina njih je počela da se suprotstavlja verskom autoritetu. Ovo su stvari koje su se oduvek dešavale u istoriji hrišćanstva“.

„Jednog dana sam razgovarao sa jednom osobom koja je držala do važnosti trenutne verske istine.“  Pitao sam: „Gde mogu da se nadam da ću naći jevanđelja iz Novog Zaveta? Dozvolite mi da nešto predložim.“

„Idite do vatikanske biblioteke i pogledajte najstariji rukopis Novog Zaveta koji imamo, poznat kao kodeks Vatikanus, koji je verovatno jedna od Biblija koju je naručio Konstantin.

Drugi rukopis koji treba da vidite je u Britanskoj biblioteci pod imenom Kodeks Sinaitikus, pronađen na planini Sinaj u manastiru Svete Katarine.

Pogledajte ova dva teksta, oba iz IV veka i pokušajte da pronađete čuvenu priču u kojoj Isus spasava gospu koja je kamenovana zbog preljube u osmom poglavlju jevanđelja po Jovanu.

To je veoma moćna priča, ali nije ni u jednom od tih rukopisa što znači da je priča ubačena u Novi Zavet početkom IV veka, ako ne i kasnije. Mogu da vam dam stotinu drugih primera“.

 

 

 

Sličnost između Bude i Isusa

 • Buda je rođen od device Maje, za koju je smatrano da je “Kraljica nebesa“.
 • Bio je kraljevskog porekla i bio je princ.
 • Na njegovom rođenju se pojavila “čudesna i moćna svetlost“.
 • Posle Budinog rođenja, “tiranin Bimbasara je naredio pokolj novorođenčadi“.
 • Kada je Buda bio beba, svetac je prorekao da će biti veliki, kao Simeon za Hrista (lk 2:25-35)
 • Kao dete je podučavao svoje učitelje.
 • Kad je Buda predstavljen u hramu, “idoli padoše pred njim“.
 • Počeo je potragu za prosvetljenjem u 29-oj godini.
 • Smrskao je zmijinu glavu.
 • Buda je iskušavan od Mare, zla koje mu je nudilo “vlast nad univerzumom“.
 • Šajkamuni Buda je imao 12 učenika koji su pripovedali dok su putovali.
 • On je reformisao i zabranio poklanjanje idolima, bio je “sejač reči“ i pripovedao o “uspostavljanju kraljevstva pravednosti“.
 • On je izvodio čuda i čudesa, lečio bolesne, nahranio 500 ljudi iz “male korpe kolača“ i pomagao učenicima da hodaju po vodi.
 • On je propovedao “Besedu na gori“ i učio čednosti, umerenosti, toleranciji, saosećanju, ljubavi i jednakosti svih.
 • On je preobrazio planinu.
 • Buda je dočekan u svom rodnom gradu sa trijumfalnom dobrodošlicom.
 • Idat je od strane učenika koji je predvodio ostale da ga ubiju.
 • Neki od njegovih progonitelja su mu postali učenici.
 • Ogroman zemljotres se dogodio posle Budine smrti.
 • Buda je bio razapet, tri dana stradao u paklu, a onda vaskrsao.
 • On se uzneo do Nirvane ili “nebesa“.
 • Buda je bio nazivan “Dobri pastir“, “Tesar“, “Beskonačni i Večni“ i “Veliki doktor“.
 • On je bio “Spasitelj sveta“ i “Svetlost sveta“.

 

 

 

Sličnost između Krišne  (oko 1200. godina pre nove ere) i Isusa

 • Krišna je inkarnacija boga sunca Višnua koji se budi ili uzdiže za vreme zimske kratkodnevnice.
 • Krišnu je u štali rodila  devica Devaki („Jedina Božanstvena“).
 • On je bio kraljevskog porekla i princ.
 • Krišna je “Kralj Jadusa“.
 • Kao i hrist, koji je po tradiciji rođen u pećini, i Krišna je rođen u “pećini nalik na tamnicu“.
 • Posle rođenja, beba Krišnu, je stavljena u “korpu za odvajanje kukuruza ili drugim rečima, u jasle“.
 • Velike naznake i čudesa su pratile Krišnino rođenje, uključujući pojavu sjajne zvezde.
 • Njegovom rođenju su prisustvovali anđeli, mudraci i pastiri i on je predstavljen sa poklonima, uključujući zlato i tamjan..
 • Njegov očuh je bio u gradu radi plaćanja poreza kada je Krišna rođen.
 • Bog-junak je bio progonjen od tiranina koji je naredio pokolj novorođenčadi.
 • Dete Krišna je bio prenešen preko reke.
 • Još kao dečak, činio je čuda i čudesa, i bio slavljen kao božanska inkarnacija.
 • Pastiri su ga obožavali kao Boga.
 • Krišna je “iskušavan“ u divljini od strane “raznih zloduha“, pre nego što je zdrobio zmijinu glavu.
 • On je vaskrsao dete iz mrtvih, lečio gubavce, gluve i slepe.
 • Krišna je propovedao veru “U Božju ljubav prema čoveku i u milost i praštanje koje proizilaze iz nje“.
 • Krišna je čudesno nahranio mnoge.
 • „Ziveo je siromašno i voleo je siromašne“, ponizno je prao noge gostima.
 • Kao i Isus, neprestano je ispoljavao svoju božanstvenost, a zatim je negirao.
 • On se preobražavao pred svojim učenicima.
 • Krišna je pomazan uljem od strane žene jer je umesto nje poneo ćup masti.
 • Krišna je imao omiljenog učenika pod imenom Arjuna ili “Ar-Jouan“.
 • Smokva ili bananino drvo su isticani u mitovima o Krišni koji se predstavlja kao bog koji korača ka smokvinom drvetu “gde izgovara neku vrstu alegorije“.
 • Tradicija smatra da je Krišna umro tako što su mu pogodili nogu ispod smokvinog drveta, što je dovelo do tvrdnji da je strelom prikucan za drvo ili “razapet“.
 • Posle smrti, on se uzdigao na nebo gde i dalje živi.

(Vestinet.rs)

Scroll to top