Delovanje HAARP sistema, postavljenog na Lešću, na Fruškoj gori i na Crvenom Čotu, kome smo izloženi je da snižava prirodno naelektrisanje čovečjeg organizma (mozga) na kome delujemo, sa 30.000 herca na 15.000 herca, što dovodi do apatije i depresije ljudi.

Šta se to dešava sa stanovništvom Srbije kada je potpuno ravnodušno prema sopstvenoj, bolnoj komediji o samoizdaji?

Prema poverljivim informacijama koje je Ekološki pokret dobio, 20. februara 2016. godine navršiće se dve godine aktivnog rada HAARP sistema u 100 odsto punoj snazi. Posledica tog rada, odnosno izloženosti stanovništva Srbije ovim zracima je enormno povećanje naprasne (iznenadne) smrti stanovništva bez vidljive bolesti. U to se mogao uveriti svaki stanovnik urbanih naselja po povećanom broju intervencija kola hitne pomoći čiji zvuk sirena prosto ne izlazi iz glave u gradovima Srbije.

 

 

Delovanje HAARP sistema kome smo izloženi je da snižava prirodno naelektrisanje čovečjeg organizma (mozga) na kome delujemo, sa 30.000 herca na 15.000 herca, što dovodi do apatije i depresije ljudi. Mnogi istraživači, sociolozi i politikolozi, su javno postavljali pitanja; šta se to dešava sa stanovništvom Srbije kada je potpuno ravnodušno prema sopstvenoj sudbini i ne izražava nikakav protest ili neslaganja sa prosto neshvatljivom degradacijom uslova i kvaliteta života? Na osnovu dobijene informacije sada znamo i razlog – puna izloženost elektromagnetnim zracima HAARP sistema koji preko postavljenih faznih rešetki i prijemnika u vidu antena baznih stanica utiču na psihu stanovništva svaki dan između 8.00 i 17.00 časova. Građani Srbije su pretvoreni u eksperimentalne životinje nad kojima se izvode eksperimenti uživo, zabranjenih Rezolucijom Ujedinjenih nacija odmah posle Drugog svetskog rata.

*Nikola Aleksić

Fazne rešetke HAARP sistema koje primaju te zrake smrti i usmeravaju ih na urbana naselja su postavljene na najvišem delu beogradskog groblja Lešće i na najvišem vrhu Fruške gore, Crvenom Čotu. Preko njih su građani Novog Sada i Beograda svakodnevno između 8.00 i 17.00 časova izloženi smrtonosnim elektromagnetnim zracima HAARP sistema koji ih ubijaju i psihički blokiraju.

Nedavna informacija da je predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, tražio da se zabrane preleti aviona preko Bajčetine, gde su mu smešteni porodični objekti i porodica, predstavlja krunski dokaz izdaje naroda i države i iznete informacije o delovanju HAARP sistema. Razlozi iznetog zahteva predsednika Srbije nemaju nikakve veze niti sa njegovom neposrednom bezbednošću, niti sa mogućom bukom, nego samo sa hemijskim tragovima koje ti avioni za sobom ostavljaju, od kojih je predsednik Srbije pokušao da zaštiti svoju porodicu. U tonama i tonama otrova koje nam svakodnevno izbacuju naši avioni sa našim pilotima, najviše ima metalnih oksida koji su u sinhronizaciji sa elektromagnetnim talasima upućenih iz centralnog HAARP sistema sa Aljaske. Predsednik Srbije, u svojoj intelektualnoj mogućnosti je zamislio da, ako se izoluje u svojoj Bajčetini sa svojom porodicom i unucima, da će biti zaštićen. 

Nažalost, moramo ga razuveriti, nema, niti može biti zaštićenih od globalnog genocida, bar ne na ovim prostorima, jer je srpski narod određen za brisanje sa lica Zemlje. Zvao se on Nikolić, ili Vučić, sudbina mu je predodređena, kao i svim ostalim stanovnicima Srbije. Da li se možemo odbraniti od genocida koji se svakodnevno sprovodi nad nama? Da, možemo, ali samo ako želimo i ako smo spremni na žrtve i napor da srušimo fazne rešetke izvora elektromagnetnih talasa na frekvenciji koje nas ubijaju ili izađemo na ulice i svim raspoloživim sredstvima srušimo izdajnike na vlasti i zaustavimo genocid.

Drugog rešenja, nažalost, nema; ili ćemo preživeti genocid aktivnim otporom, da ostane makar neko da priča šta su nam radili dok je većina ćutala, ili neće ostati niko, čak niti zapis da smo živeli na ovom prostoru. Kako radili, tako nam Bog pomogao!

(Izvor: HazarderMagazin.com)

Scroll to top