Tim istraživača sa Harvarda uspeo je prvi put da putem misli obavi razmenu informacija između dve osobe udaljene jedne od druge više hiljada kilometara.

Jedna osoba u Indiji i jedna u Francuskoj uspele su da komuniciraju bez ijedne izgovorene ili napisane reči i bez vizuelnog kontakta - isključivo putem misli.

Tim istraživača sa Harvarda uspeo je prvi put da putem misli obavi razmenu informacija između dve osobe udaljene jedne od druge više hiljada kilometara.

Eksperiment, čiji je tok detaljno izložen u naučnom časopisu PLos one, sličan je telepatiji, tj. sposobnosti razmene misli i osećaja između dve osobe na daljinu, bez posredovanja bilo kakvog medija.

U njemu su učestvovale četiri osobe, starosti od 28 do 50 godina, od kojih je jedna, u Indiji, slala poruke, dok su ih ostale tri, u Francuskoj, primale.

 

Istraživači su koristili internet i elektroencefalogram.

Na glavu "pošiljaoca" poruke postavili su elektrode povezane za kompjuter koji je njegove poruke/misli, pretvorene u električne impulse, prevodio u svoj, binarni sistem i slao na drugi kompjuter koji se nalazio 8.000 kilometara dalje, u Strazburu.

Primaoci su dobili poruku u vidu svetlosnih signala. Imali su povez na očima, a kompjuter im je prenosio poruku u mozak putem transkranijalne magnetne simulacije. Reč je o simulaciji vizuelnog moždanog korteksa. Osobe u Strazburu su bile u stanju da protumače svetlosne signale i prime poruke koje su im poslate iz daleke Indije.

"Hteli smo da saznamo da li dve osobe mogu direktno da komuniciraju putem moždane aktivnosti i to na velikoj fizičkoj udaljenosti, koristeći postojeće komunikacijske puteve, pre svega internet. Postavlja se pitanje da li je moguće prevazići govor i kucanje preko interneta i uspostaviti direktnu komunikaciju mozak-mozak između dva subjekta koja su fizički razdvojena"

rekao je Alvaro Paskual-Leone, jedan od autora studije.

Naučnici smatraju da je ovo prvi korak u istraživanju novih sredstava komunikacije i interakcije, imajući prvenstveno u vidu mogućnost komunikacije s paralizovanim osobama koje ne mogu da govore.

Scroll to top