BalkansPress

Dobro došli!

Brak je ne samo veza dvaju supružnika na osnovi crkvenog i građanskog zakona, već je to društvena potreba, piše doktor Dobrivoje Popović u svojoj knjizi "Narodni lekar" iz 1925. godine.

PROČITAJTE: MISTERIOZNO PLEME KANIBALA je pojelo naslednika Rokfelera, a 60 godina kasnije pojavile su se njihove fotografije, ali i priča od koje PODILAZI JEZA (FOTO)

 

Brakom se umnožava narod. Što više brakova, to je više dece. Brakom se obnavlja, podmlađuje pokoljenje i narod. U braku leži budućnost naroda. U braku je izvor zdravlja, morala, zadovoljstva i dugog veka. Dokazano je, da ženjeni duže žive nego neženjeni. Za to pri sklapanju braka treba prvo da budu zastupljeni zdravstveni zahtevi. Među prvim zahtevima, što je i zakonom predviđeno, jeste zabrana braka između srodnika.

Sa gledišta rasne higijene (eugenike) to je neophodno potrebno. Stupanje u brak sa srodnicima iz bliske linije vodi postupnoj degeneraciji i izumiranju toga pokoljenja. Takvih primera ima mnogo. To mora da se najstrože zabrani. U tome ne sme da se odstupa ni po "blagoslovu".

*foto: Printscreen

PROČITAJTE: Ako odgovorite sa DA na jedno od ovih 7 pitanja, srećniji ste nego što mislite!

 

Zdravstveni saveti pri stupanju u brak:

Ko hoće da je zdrav, da ima dobar i zdrav podmladak, da brak srećno provede, neka posluša sledeće savete. Momak i devojka moraju biti potpuno zdravi i dobro razvijeni. Oni, koji su bolešljivi, nerazvijeni i jektici naklonjeni, ne treba da stupaju u brak dok potpuno ne ozdrave, dokle im lekar ne dopusti. Oni, koji su bolovali od kakve venerične bolesti, a naročito od sifilisa i tripera, ne treba da stupaju u brak, dokle se potpuno ne izleče. Oni, koji boluju od jektike u plućima i kostima (konjštak), ne smeju stupati u brak. Ako si ma od čega bolestan, ne stupaj u brak, dokle se ne izlečiš. Momak ne treba da se ženi pre nego što odluži vojsku. Ko je nesposoban za vojsku, taj, najčešće, nije sposoban ni za ženidbu.

Momak preko 40 godina ne treba da se ženi. Devojku udaj u 20 godini. Preko 35 godina devojka ne treba da se udaje. Razlika između godina bračnika ne sme biti veća od deset. Ne zna se, šta je štetnije po zdravlje: da li kad momak mlad uzme staru devojku ili obrnuto. To je i za čednost vrlo opasno. Dok se ne oženiš, ne vrši polni snošaj. To je najsigurnija obezbeda od veneričnih bolesti. Dokazano je, da tolika polna uzdržljivost ne škodi zdravlju. Pogrešno je mišljenje da se slabunjava i bolešljiva lica popravljaju u braku. Šta više, takva lica, čim stupe u brak, još jače oslabe, jer se boljka, koja je dotle u njima tinjala, naglo razvije. U poslednje vreme zahteva se, da se zakonom predvidi, da pred venčanja svaki treba da podnese lekarsko uverenje o svom zdravstvenom stanju. To je opravdano. No, i kad se to primeni, neće biti sigurno obezbeđenje. Najmoćnija je zaštita vaspitanje: da je za brak prvi uslov zdravlje.

(BalkansPress / Izvor: Espreso.rs)

Scroll to top