Pre 20 godina Rajmunda iz Brazila je ujeo komarac, što je izazvalo parazitsku infekciju i bolest elefantijazu. Od tog trenutka, on je vodio borbu protiv ove infekcije, gledajući svoju nadutu nogu kako sve više počinje da liči na ud slona, što ga je skoro paralizovalo.

Read more...

Hvala mu kao i tetki bez kolača - samo je jedna od starih srpskih narodnih poslovica.

Read more...
Scroll to top