BalkansPress

Dobro došli!

Kablovski operateri nemaju nikave obaveze prema Javnom servisu, RTS im dozvoljava da besplatno preuzimaju Prvi i Drugi program, pa su građani dužni da izmiruju obaveze prema ovoj televiziji preko TV pretplate.

Iako je zakon jasan i i izričit i kaže da se TV pretplata mora plaćati, brojne spekulacije na tu temu ne prestaju već godinama. Jedna od najčešćih dilema tiče se toga da li kablovski operateri plaćaju pretplatu RTS-u i samim tim da li su oni koji imaju kablovsku televiziju oslobođeni plaćanja ove dadžbine.

 

 

On objašnjava da su operateri dužni da svojim korisnicima naglase da su u obavezi da plaćaju TV pretplatu, jer kablovski operateri samo reemituju program Javnog servisa.

Ovu informaciju potvrdili su nam i iz SBB-a, naglašavajući da TV pretplata nije uključena u cenu paketa.

- Na nama je da za sve programe plaćamo autorska prava SOKOJ-u i OFPS-u i to smo u obavezi da redovno izmirujemo – navodi Georgijev.

Iz RTS-a kažu da kablovski operateri besplatno emituju programe Javnog servisa.

- Članom 40. Zakona o radiodifuziji regulisano je da kablovski operateri imaju obavezu besplatnog emitovanja programa Javnih medijskih servisa (RTS i RTV) – napominju u RTS-u.

Iako je plaćanje TV pretpate obaveza svakog građanina koji poseduje televizor, statistike pokazuju da je sve manje onih koji tu obavezu izmiruju.

Od ukupnog broja obveznika TV pretplate u našoj zemlji, kojih ima otprilike 2,5 miliona, prosečan broj onih koji izmiruju obavezu za pretplatu za prvih šest meseci 2015. godine, kretao se u rasponu od 0,9 – 1,1 miliona obveznika, uz prosečan stepen naplate od 25,45%.

 

Scroll to top