BalkansPress

Dobro došli!

Otac je imao dva sina i malo imanje. Oba sina imala su samo po jednog konja.

Otac je na samrti okupio svoje sinove i rekao im:

“Sinovi moji, ja sam na samrti pa bi se trebali dogovoriti. Ovo imanje koje imam premalo je da se deli na pola. Celo imanje će pripasti onome koji od vas dvojice ima sporijeg konja. Onaj čiji je konj brži ne treba ništa da dobije jer njegov konj može dovoljno zaraditi za njega."

 

Sinovi sada žele kroz trku saznati čiji je konj sporiji. Ali kad je komšija dao znak za početak trke, nijedan od sinova nije krenuo jer su obojica htela da je njihov konj sporiji.

Zato su po savet otišli starom mudracu. Nakon što ih je saslušao, dao im je savet kako da počnu i završe trku, ne menjajući osnovno pravilo da onaj koji ima bržeg konja ne treba ništa da dobije.

Znate li šta im je mudrac savetovao?

Razmislite malo, a ako ne možete da dođete do rezultata, rešenje je malo niže... 

Rešenje zagonetke o 2 konja

Mudrac im je savetovao da zamene konje. Tako će svaki od njih nastojati da jaše brže. 

Scroll to top