BalkansPress

Dobro došli!

Mnogi ljudi i danas kada pišu broj 7 stavljaju crticu u donji deo broja. Ta crtica u teoriji ne postoji, ne može se naći ni na tastaruri, ni na digitronu, ni na kasi...

No, znate li odakle dolazi ta navika?

Ona je, naime, nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovesti...

I kad je došao do sedme zapovesti, reče mu Bog:

- "Ne poželi ženu bližnjega svoga!"

Nakon muka i tišine, pa komešanja mase, narod povika:

- "Precrtaj 7, precrtaj 7!"

Scroll to top