BalkansPress

Dobro došli!

Drvoseči upala sekira u reku, a na njegove tužbalice pojavi se Bog, pruži mu zlatnu sekiru i upita:

- Je li to tvoja sekira? 

- Ne, nije. 

Bog sledećeg trena pruži srebrnu sekiru i upita:

- Je li to tvoja sekira? 

 

- Ne, nije. 

Na kraju, Bog mu ponudi običnu sekiru i za nagradu za iskrenost dozvoli mu da zadrži sve tri ponuđene sekire.

Jednog dana drvoseči upadne žena u reku, a na njegovo zapomaganje, pojavi se Bog i donese Jennifer Lopez. 

- Je li ovo tvoja žena? 

- Da, da! - odvrati drvoseča. 

Bog se razljutio: 

- Lažljivče! Varalico! 

Na to mu drvoseča odgovori: 

- Oprosti, Bože, ali da sam rekao da nije, onda bi mi nudio Pamelu Anderson, pa onda tek moju pravu ženu i na kraju bi ih morao sve tri zadržati. Ali ja sam siromašan, ne mogu ih sve tri izdržavati!

Pouka priče: kad god muškarci lažu, to je uvek iz plemenitih pobuda!

Scroll to top