BalkansPress

Dobro došli!

Protiv svakog čoveka čovek se može braniti, ali protiv pohvale ostaje bespomoćan.

Nikad nije suviše rano ili kasno da se podsetimo najvećih mudrosti austrijskog lekara i psihijatra Sigmunda Frojda!

- Detinjstvo je roditelj čovekove ličnosti.

- Veličina vašeg identiteta određuje se veličinom problema koji je u stanju da izbaci vas iz takta.

- San je ispunjenje želje.

 

- Mi nikad ne bivamo tako ranjivi kao onda kad volimo, i nikad tako beznadežno nesrećni kao onda kada gubimo ljubav.

- Ljudi su više moralni nego što misle i mnogo više nemoralni nego što mogu zamisliti.

- Svaki normalan čovek, u stvari, normalan je samo delimično.

- Ako ste oprostili čoveku sve, znači, završili ste sa njim, zauvek.

- Protiv svakog čoveka čovek se može braniti, ali protiv pohvale ostaje bespomoćan. 

- Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost.

- U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

- Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar odgovoriti, uprkos tridesetogodišnjem istraživanju ženske psihe glasi: Šta žena hoće?

- Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude.

 

Scroll to top