BalkansPress

Dobro došli!

Dragi čitaoci! Želim da vam čestitam Novu godinu.

Svi mi intuitivno shvatamo da se završava određeni ciklus, završava se određena etapa, i mi ostavljamo u prošlosti naše poglede, naš odnos prema svetu, naše probleme.

Intuitivno osećamo da u narednim godinama moramo imati novi način mišljenja, novi život, novi pogled na svet. To svi osećaju i sama priroda nam to stavlja do znanja. U stanju u kome se sada nalazimo, dalje ne možemo. To je kraj čitave civilizacije.

U novoj godini obično svima želimo sreću, a pod srećom ljudi obično podrazumevaju auto, blagostanje, izobilje, bliske ljude. I mi hoćemo da budemo srećni, hoćemo da imamo dobro zdravlje, hoćemo da se ispune naše želje, hoćemo da se raduju naša svest i duša.

Ali, hajde da probamo da dublje razmislimo o tome šta je sreća. Imamo vikendicu, auto, stan, dobar posao, imamo bliske ljude i srećni smo. Zašto?

 

Zato što volimo bliske ljude, volimo svoj dobar posao, volimo stabilnost i blagostanje, volimo svoju vikendicu, auto i stan. I što ih više volimo više odajemo energije, topline - to nas čini srećnim.

U suštini, ne čine nas srećnim vikendica, stan, auto pa čak ni bliski ljudi, već to što ih volimo. Čoveku možemo dati sve, no ako ne voli, neće biti srećan. Zato istinska sreća nije u posedovanju nečega, već u umeću da nešto volimo.

Dakle, kada imamo bogatstva koja nam sudbina daje, kada uživamo u onome što dobijamo, to je samo deo sreće. Jer svi znamo da ćemo se na kraju rastati sa bliskim ljudima, da ćemo izgubiti vikendicu, auto, stan, da ćemo na kraju izgubiti život i sve ono što smo posedovali.

Mi svi to odlično znamo i kada je glavna komponenta sreće za nas sâmo posedovanje, mi smo već nesrećni, jer vrlo dobro u sebi osećamo da će sve to biti izgubljeno. Na taj način se naša sreća pretvara u muku, u očekivanje, u gubitak.

I kada shvatimo da istinska sreća nije posedovanje već ljubav prema svetu, prema onome što imamo, tada razumemo da osećanje ljubavi može postojati ne samo kada nešto dobijamo, već i kada gubimo. Zato što su gubitak i dobitak neizbežni, i u krajnjoj liniji oni su jedno.

Dakle, kada sačuvamo ljubav ne samo u trenucima kada dobijamo, već i kada gubimo - to je istinska sreća. Što više imamo mogućnosti da volimo, što smo savršeniji u ljubavi, tim više se naša duša ispunjava srećom. Kada čovek ume da voli, on voli i kada gubi i kada dobija, jer shvata da je naš život predstava, da je naš život u određenoj meri iluzija.

Mi volimo ono što dolazi i odlazi. Zato, na kraju krajeva, treba živeti i voleti život u svim oblicima u kojima se ispoljavanja, i u stradanju, i u radosti, i kada dobijamo, i kada gubimo. To je jedina prava sreća koju treba da imamo, istinska sreća koju danas nema svako. Zato bih hteo da poželim u novoj godini istinsku sreću svima koji mogu da streme ka njoj, osećanje ljubavi koje je neprekidno u duši.

 

Šta je još veoma važno?

Uvek sam primećivao da pre glavne energije (energije realizcije događaja, prim.prev) počinje da se realizuje taj događaj, to jest naše unutrašnje stanje predodređuje šta će nam se desiti ili kako govore danas naučnici - psihički procesi predhode fizičkim.

Znači, nama se dešava ono što osećamo pred sam događaj. Glavna energija realizacije događaja počinje da teče pre toga, pre nego što se on desi. Zato, kako se sada osećamo, kako shavatmo svet do nove godine, koliko je naša duša sada harmonična, odrediće kakva će nam biti sledeća godina, jer u podsvesti svakog od nas, u našoj duši postoji "tačka prekretnica".

Nova godina, opredeljuje celu sledeću godinu. Dakle, sada je važno kako ćemo proći kroz ovu nedelju, kako ćemo gledati na svet; ukoliko uspemo da sačuvamo svake sekunde ljubav, ukoliko budemo osećali prisustvo Božanske volje u svemu i ukoliko kao realnost osetimo Božansku volju, utoliko više ćemo osetiti iluzornost ovoga sveta i prestaćemo da od njega zavisimo.

Zato je veoma važno da razumemo da smo dužni da budemo srećni. Ta sreća je u osećanju jedinstva sa Bogom, u ispunjenosti duše ljubavlju, u umeću da volimo ovaj svet sa svim njegovim vrlinama i manama, u umeću da volimo svakog čoveka sa svim njegovim plusevima i minusima.

Ako pričamo o godini koja odlazi možemo reći da je ona bila početak, svi smo bili uznemireni, ponekad se plašili, shvatali da se neki ciklus zaršava. Neko je u duši imao starh, neko uninije, neko sažaljenje, a neko je shvatao da mogući gubitak treba da nas podstakne da idemo ka Bogu i Ljubavi. I ti su na kraju pobedili.

 

Sada svi shvataju da je svet drugačiji, da se menja i da moramo i mi da se menjamo. Veoma je bitno sledeće: kakvi smo iznutra takva će nam i spoljašnjost biti, kakvi smo duboko u sebi to će nam se desti sutra i prekosutra. Zato je veoma važno starati se o svojoj duši svom snagom.

Želim da poželim svima, jer počinje nova etapa, nova godina, i svi smo dužni da se spremamo za to da u sledećoj godini postanemo mekši, bolji, manje zavisni od instikata, od okolnog sveta, da imamo više ljubavi i da osetimo istinsko "Božansko Ja", da ga osetimo kao višu realnost.

Treba da osetimo naše "Božansko Ja" primarno u odnosu na naše "ljudsko Ja" i naše ljudsko Ja sa njegovim inistinktima i vezanostima, da prihvatimo kao dete o kojem treba da se brinemo. Naše istinsko "Ja" je Božansko, mi smo Ljubav. Potrebno je da duboko to osetimo i da širimo dalje.

Zato vam želim u nastupajućoj godini Ljubav koja će učiniti vašu dušu srećnom, sa čistim i zdravim umom i zdravim telom. Želim da vam se ispune želje koje će pomoći da se uveća osećanje ljubavi u vama, želim vam neprestano viđenje i osećanje Božanske volje, želim vama i vašoj deci istinsku sreću u duši kada u nju ulazi osećanje ljubavi i viđenje Božanskog u svemu i u sebi pre svega.

Srećna Nova Godina! S.N.Lazarev - Novogodišnja čestitka (Moskva, decembar 2012.)

Scroll to top