BalkansPress

Dobro došli!

Iako je prošlo 13 godina od smrti patrijarha srpskog Pavla, njegov lik i dalje živi i prisutan je među srpskim narodom.

Uvek je pravi trenutak da se podsetimo nekih od njegovih mudrih i najlepših reči koje je za sobom ostavio:

Ne zaboravimo nikada da je zlo uvek kratkog veka i samo naizgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život

I sebi i drugima kažem: mene može da ponižava ko god hoće, al‘ da me ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja. Kad to zna, čovek ima stabilnost

Čovek ne može da bira vreme u kom će se roditi i živeti – od njega ne zavisi ni od kojih roditelja ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek

Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima, što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja

 

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje

Kada je sujeta prisutna, onda dolazi do gordosti i svađe

Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate!

Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne postanemo neljudi

Nema čoveka bez greha, niti bez dobrog dela

Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi

Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi

Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli

Scroll to top