BalkansPress

Dobro došli!

Zemljino magnetsko polje stalno menja svoj smer i jačinu. Naučnici su utvrdili da se ciklus okretanja polova događa na svakih 200 do 300 hiljada godina i da se okretanje uvek događa kad magnetno polje slabi.

Između ostalog, naučnici su analizirali drevne tokove lave u istočnoj Škotskoj i došli do zaključka, kojim su potvrdili prethodna istraživanja, da postoje ciklusi od 200 miliona godina u kojima Zemljino magnetno polje slabi, a potom ponovno jača. Takođe, dvaput su proverili druga merenja geoloških zapisa napravljena u proteklih nekoliko decenija i time upotpunili istoriju magnetnog polja otprilike 500 miliona godina unazad.

- Naši nalazi, kada se razmatraju zajedno s postojećim skupovima podataka, podržavaju postojanje približno 200 miliona godina dugog ciklusa jačanja Zemljinog magnetnog polja povezanog s dubokim Zemljinim procesima. Budući da gotovo sve naše dokaze o procesima u unutrašnjosti Zemlje stalno uništavaju tektonske ploče, očuvanje ovog signala duboko u Zemlji naročito je vredno kao jedno od retkih resursa koja imamo - objasnila je za Science Alert paleomagnetičarka Luiz Hokens sa Univerziteta u Liverpulu.

 

Popunjavanje rupa u istoriji

U istraživanjima su korišćene tehnike termalne i mikrotalasne paleomagnetske analize na uzorcima stena iz drevnih tokova lave. Poravnavanje kristala minerala unutar njih otkrilo je stanje Zemljinog magnetnog polja u vreme kad su nastali. Tako je pre 416 miliona godina došlo do slabljenja magnetnog polja koje je trajalo sve do 332 miliona godina. Potom se isti proces dogodio pre 120 miliona godina. Tokom ranijeg razdoblja, koje pripada paleozoiku, Zemljino magnetno polje je imalo svega četvrtinu sadašnje jačine, utvrdili su naučnici.

- Ova opsežna magnetska analiza tokova lave bila je ključna za popunjavanje razdoblja koje je prethodilo Kimanskom superkronu, razdoblju u kojem su geomagnetski polovi stabilni i ne okreću se nekih 50 miliona godina - rekla je Hokensova.

 

Šta će biti s tehnologijom?

Ako je to tačno, onda nas uskoro očekuje novo okretanje magnetskih polova. Naime, taj se ciklus ponavlja svaki 200 do 300 hiljada godina. Naučnike brine kako će to uticati na svu elektroničku tehnologiju koju imamo. Što više naučnici znaju o tim procesima, lakše će ih moći predvideti, pogotovo u slučaju da to čovečanstvu stvara probleme.

Tako su otkrili jednu bitnu stvar. i potvrdili tezu da se magnetski polovi okreću kad je polje slabije. Sada je to i potvrđeno.

- Naši nalazi pružaju potporu tezi da je slabo magnetno polje povezano s preokretima polova, dok je polje uopšteno jako tokom superkrona, što je važno jer se pokazalo gotovo nemogućim srušiti rekord preokreta pre oko 300 miliona godina - zaključila je Hokensova.

Scroll to top