BalkansPress

Dobro došli!

Zasedanje je održano u noći 29. novembra 1943. godine, u gradu Jajce u današnjoj Bosni, koje je u to doba već tri meseca bilo pod kontrolom partizana. Odluke na tom sastanku promenile su sudbine miliona Jugoslovena.

Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a 29. novembar 1943. kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije sastavljene od šest republika i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945.

 

 

Tog dana Tito je postao „Maršal Jugoslavije”, a kralju Petru Drugom Karađorđeviću zabranjen je povratak u zemlju. Poništene su odluke jugoslovenske vlade u izgnanstvu.

Prizor sa Drugog zasedanja AVNOJ-a: sleva nadesno - sede Josip Broz Tito, Josip Vidmar, Edvard Kocbek, Josip Rus i Moša Pijade, Foto: Wikipedia

Pročitajte odluku koja je milionima ljudi promenila živote - ovako je stvorena Titova Jugoslavija:

 

Scroll to top