BalkansPress

Dobro došli!

Profesor bioinženjeringa, Džerald Polak, sa Univerziteta u Vašingtonu, daje odgovor na pitanje da li postoji četvrto agregatno stanje vode i ako postoji, gde se može naći. On kaže da nije sva voda H2O, što je potpuno novo saznanje u odnosu na ono što smo učili u školi.

Dr Džerald Polak je razvio teoriju o vodi koja je proglašena revolucionarnom. On je proteklu deceniju proveo ubeđujući svetsku javnost da voda zapravo nije tečnost.

Polak je svoj doktorat iz biomedicinskog inženjeringa dobio na Univerzitetu u Pensilvaniji 1968. godine. On je zatim počeo da radi na Univerzitetu u Vašingtonu kao profesor bioinženjeringa. Polak je godinama istraživao mišiće i načine na koje se oni kontrahuju. Bilo mu je čudno da najuobičajenije ideje o kontrakciji mišića nisu uključivale vodu, uprkos tome što je mišićno tkivo 99% voda.

 

On je naveo da su istraživanja vode u njegovoj laboratoriji usmerena na otkrivanje jedne od najvećih tajni prirode.

On u svojoj knjizi „Ćelije, gelovi i pokretači života“ iz 2001. godine objašnjava na koji način funkcionišu ćelije. Istraživanja ukazuju na to da čitavu biologiju ćelija pokreće jedinstveni mehanizam – fazni prelaz. Voda je apsolutno ključna za svaku funkciju ćelije, bilo da je to kontrakcija mišića, podela ćelija ili prenošenje informacija putem nerava.

U ovoj neverovatnoj knjizi su izazvani mnogi koncepti koji su prihvaćeni u konvencionalnoj biologiji ćelija. Osnovna pretpostavka knjige jeste da je ćelijska citoplazma u obliku gela, a ne u obliku vodenog rastvora kao što se smatra.

Voda ćelijama daje negativni naboj

Druge nerazdvojne razlike između obične vode i EZ vode (vode u četvrtom agregatnom stanju) uključuju njenu strukturu. Tipična česmuša je H2O, ali EZ voda je u stvari H3O2, koja je mnogo viskoznija, uređenija i alkalnija od redovne vode, a čak poseduje i drugačija optička svojstva. Refraktivni indeks EZ vode je oko 10 puta veći od obične vode. EZ voda takođe poseduje 10 puta veću gustinu i negativan naboj (negativan električni potencijal). To verovatno daje odgovor na pitanje zašto su ljudske ćelije pod negativnim nabojem.

Dr Polak objašnjava:

„Svi znaju da je ćelija pod negativnim nabojem. Ako ubacite elektrodu u bilo koju od ljudskih ćelija, izmerićete negativni električni potencijal. Udžbenici tvrde da je za ovakav potencijal odgovorna membrana, zajedno sa jonima koji se u njoj nalaze.

 

Međutim, ukoliko izmerite potencijal gela bez membrane, dobijate istu brojku -100 ili -150 milivolti. Unutrašnjost ćelije je poput gela. Pomalo je iznenađujuće da nešto bez membrane daje isti električni porencijal kao ćelija koja ima membranu.

Upravo zato se nameće pitanje: odakle potiče negativan potencijal? Ja smatram da on dolazi iz vode, pošto EZ voda unutar ćelije poseduje negativan naboj. Slično je i sa gelom. Smatram da su ćelije pod negativnim nabojem zato što je voda koja se nalazi u ćeliji u stvari EZ voda, a ne obična, neutralna H2O“.

*FOTO: PRINTSCREEN YT

Kako nastaje EZ voda?

Jedno od najvećih iznenađenja je da je ključni sastojak za stvaranje EZ vode u stvari svetlost, odnosno elektromagnetna energija, bilo u obliku vidljivog svetla, UV svetla ili IR svetla, kojima smo okruženi svuda. Infracrveno svetlo je najjače, naročito na talasnim dužinama od oko 3 mikrometra, odnosno svuda oko nas. EZ voda može nastati na bilo kojoj hidrofilnoj površini gde ima infracrvenog svetla.

EZ voda u prirodi nastaje tako što se sloj po sloj molekula slažu jedan na drugi. Na primer, led ne nastaje direktno iz obične vode, već voda prvo pređe u EZ vodu, a zatim ona u led. Isto tako je i kada se led otapa, prvo nastaje EZ voda, a zatim obična voda. Dakle, EZ voda je u stvari intermedijerno stanje.

 

„Otapanje leda je odličan način za dobijanje EZ vode koja je inače prilično zdrava za ljudski organizam“, kaže dr Polak.

Testirajući uzorke vode pomoću spektrofotometra u UV oblasti, dr Polak je otkrio da na talasnoj dužini od 270 nanometara u UV oblasti EZ voda apsorbuje svetlost. Što više svetlosti EZ voda upije na taj način, više vode sadrži. EZ voda je prilično stabilna i može da održi svoj oblik neko vreme. Uzorkovanjem vode iz reka Gang i Lurd, otkriveno je da ove reke sadrže velike količine EZ vode.

*FOTO: PRINTSCREEN YT

Kako doći do EZ vode?

Izvorska voda – pod pritiskom voda postaje strukturirana.

Topljenje leda – led se pretvara u EZ vodu prilikom topljenja pre nego što se pretvori u običnu vodu.

Centrifugiranje – vrtložne pojave su česte u prirodi, u potocima, rekama, vodopadima itd. Vrtlog je neka vrsta mehaničke smetnje ili uzburkanosti.

Centrifugiranjem (izazivanjem mehaničke vrtložne pojave) vrlo lako se povećava struktura. Postoje posebne centrifuge za centrifugiranje vode.

Ceđenje – strukturirana voda se nalazi i u ćelijama biljaka.

Antioksidanti – mnoga tkiva u našem organizmu su negativna. Naše ćelije su pod negativnim nabojem, dok su oksidanti pod pozitivnim nabojem.

Antioksidanti održavaju negativni naboj u našem organizmu.

Sunčeva svetlost – svetlo stvara strukturiranu, EZ vodu.

Cirkulacija – crvena krvna zrnca se kreću kroz kapilare, a pokreće ih svetlo. Protok se ubrzava na svetlu.

Infracrvena svetlost – energija se stvara svuda i pokreće procese u našem organizmu.

(BalkansPress / Kurir.rs)

Scroll to top