BalkansPress

Dobro došli!

Putujući po svetu, Sveti Sava naiđe na nekog čoveka gde stoji kraj nabujala potoka i jauče.

- Zašto kukaš, dobri čoveče? - upita ga.

- Svetitelju, tu je bilo brvno, a sada ga nema. Ne mogu da pređem preko potoka!

Sveti Sava mu reče:

- Za pametna čoveka postoji uvek mnogo načina da ide napred, a za glupaka samo jedan.

Kad svetitelj ode, čovek pomisli kako možda ima i drugih prelaza nizvodno ili uzvodno, a i da bi mogao sam da postavi novo brvno ili kakvo kamenje, pa da pređe potok.

- Hvala, svetitelju - poradova se čovek, pa prionu na posao.

Scroll to top