BalkansPress

Dobro došli!

- Srbija može da ugradi svoj kamen demokratije u izgradnji Evropske unije, jer je vašoj zemlji mesto u Evropi.

Ovako sažeto glasi glavna poruka koju je veliki majstor Danijel Keler, predsednik Saveta reda masonske obedijencije Veliki Orijent iz Francuske, preneo srpskim slobodnim zidarima i javnosti prilikom svoje posete Beogradu. Keler je u subotu uveče na fakultetu za medije i komunikacije održao predavanje "Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji u svetlosti Velikog orijenta".

Govoreći o masonima kao začetnicima ideje o stvaranju "univerzalne, ujedinjene i demokratske Evrope od Atlantika do Urala", koju ostvaruju kroz Društvo naroda, Evropsku zajednicu i EU, veliki majstor je istakao da danas postoji veliko razoračanje kod Srba, ali i kod Francuza u EU.

- Razočaranje građana u EU, koje je prisutno širom Evrope, posledica je tehnokratizacije i birokratizacije Unije - konstanovao je Keler.

 

Prema njegovom mišljenju, Evropa nije u mogućnosti da reši ekonomsku krizu, pa preti opasnost da i Francuska doživi udare kakvi su pogodili Gračku i Španiju.

- Evropa je mrtva, a EU je na samrti, jer se dvoumi između federalne Evrope i Evrope ujedinjenih naroda. Nama masonima je potrebna nova Evropa kao zemlja ujedinjenih naroda i zemalja bez granica. Srbija treba da bude 29. članica EU, jer nastoji da bude slobodna zemlja. Srbija je bitan akter stvaranja nove Evrope kao zemlje udruženih naroda, jer se nalazi na raskrsnici koja spaja Stari kontinent sa svetom - istakao je veliki majstor.

BOMBARDOVANjE

Na pitanje zašto je Evropa dozvolila da NATO 1999. godine bombarduje srpski narod, veliki majstor Danijel Keler nije odgovorio. Samo je rekao da je i Francuska preživela bombardovanje 1941. i da je potom krenula putem pomirenja!?

KONFERENCIJA U MAJU

O novoj Evropi i budućnosti EU biće posebno reči na Konferenciji Velikog orijenta Francuske u maju, na kojoj će prisustvovati masoni iz dvadeset država, kako bi doprineli stvaranju "bratske Evrope".

 

(Novosti.rs | Marko Lopušina)

Scroll to top