BalkansPress

Dobro došli!

Danas se pokazalo da određene namirnice poseduju izuzetan kapacitet u suzbijanju nastanka karcinoma, bilo u prevenciji ili u toku lečenja, tvrdi čuveni srpski lekar.

"Karcinom predstavlja pobunu, u kojoj neke ćelije odlučuju da krenu sopstvenim putem, na uštrb tela. Jedan deo ćelija ovo čini promenama u sastavu DNK, mutacijama. Potrebno je desetak mutacija, pa i više da se javi maligna promena", kaže dr Branimir Nestorović. On navodi da 

Prema njegovim rečima, ponašanje tumora je takođe izuzetno inteligentno, napominje on i dodaje da oni imaju izuzetno razvijenu komunikaciju sa svim ćelijama organizma, ali i bakterijama, usmeravajući ih da pomažu rast tumora.

"Takođe, ćelije tumora se ne dele na dve ćelije, već na četiri, pa i pet istovremeno. Istovremeno, tumorske ćelije imaju izuzetno brz i efikasan metod za popravljanje oštećenja DNK, znatno efikasnije nego ćelije organizma. Tumorske ćelija pokazuju izuzetnu komunikaciju sa ćelijama organizma, čineći ih svojim pomagačima u razvoju tumora. Pokazano je da potporne ćelije mozga, glija, izuzetno pomažu razvoj malignih ćelija. Naši leukociti, koji nas brane od infekcije, kada dođu na mesto tumora, umesto da ga ubiju pomažu nastajanje metastaza", naglašava doktor.

 

"Zanimljiva je priča o salvestrolu, koji ima izrazitna antikancerska svojstva, dok nema nikakve efekte na zdrave ćelije. Nalazi se samo u organski gajenom voću i povrću, kome daje gorak ukus, objašnjava Nestorović.

On dodaje:

"Devedesetih godina prošlog profesor Dan Burke, iz Aberdina u Škotskoj otkrio je novi tip citohroma P450, koji je nazvan CYP1B1. Citohromi su inače enzimi koji učestvuju u detoksikaciji metabolita u telu, ali i stranih materija, kao što su kancrogene. Najčšće se nalaze u jetri, a poznati su CYP1, CYP2, i CYP3.

Druge vrste citohroma P45 enzima su CYP11, CYP17, CYP19 i CYP21 i uključeni su u sintezu materija koje igraju ulogu u regulaciji sinteze steroida, masnih kiselina i prstaglandina.

Ovaj citohrom je bio izuzetan, jer se mogao naći samo u tumorskim ćelijama, a ne i u zdravom tkivu. U skoro svih tumora, njegov nivo je jako visok. Ovo otkriće je omogućilo stvaranje antikancerskih lekova, koji su bezopasni za zdrave ćelije, jer se aktiviraju u pretvaraju u citostatike samo u tumorskim ćelijama - docetaksel, elipticin, mitoksantron i  tamoksifen".

 

Zajedno sa profesorom Gari Poterom su načinili inhibitor tirozin kinaze, koji je moćan agens za uništavanje tumorskih ćelija.

"Poter i Burke su želeli da saznaju da li postoji prirodna supstanca koju bi aktivirao ovaj citohrom. Polazna osnova za ovu pretpostavku je dnevno nastaje do 1000 mikrokarcinoma, ali ih organizam lako eliminiše, kaže Nestorović i napominje da po njima nije pitanje zašto ljudi dobijaju rak, već zašto ljudi tako retko dobijaju rak. Profesor Burke je pretpostavio da CYP1B1 prdstavlja mehnizam samouništenja novonastlih malignih ćelija, nastavo tokom evolucije. Na ovaj način normalna ishrana štiti od nastanka karinoma.

Tim Burke i Pottera je 2020 godine objavio da ovaj citohrom metaboliše resveratrol, supstancu koja usporava starenje u piceatanol, inhibitor tirozin kinaze koji je fatalan za tumorske ćelije.

Prirodni fitoestrogen resveratrol se nalazi u grožđu i vinu, kikirikiju, borovnicama, šljivama i kori paradajza. Slične osobine ima i pterosilben iz borovnice.

Do danas je grupa ova dva profesora iz Škotske identifikovala dvadesetak supstanci u hrani.One su često biološki veoma udaljene, ali sadrže slične aktivne molekule. Označavaju se grupno kao salvestroli.

 

Njihovo antitumorsko delovanje je dokazano kod tumora mozga, dojke, prostate, debelog creva, jajnika, testisa i karcinoma pluća.

U toku svojih ispitivanja, profesor Potter je naišao na zanimljivu činjenicu – nivo salvestrola je veoma varirao u različitim vrstama voća i povrća, koje nije gajeno organski. Pesticidi su dramatično smanjivali njhov nivo. Ovo je veoma logično, jer biljke nisu imale potrebe u odsustvu štetnih agenasa da sintetišu salvestrole.
Štaviše, hrana tretirana pesticidma je često imala visok nivo karcinogena (milijarde odštete koje se isplaćuju zaposlenima u Monsantu jer su dobili rak od glifosata su najnoviji primer).

Kada birate voće i povrće, uzimajte ono koje ima gorkast ukus, jer je bogato salvestrolima. Izbegavajte voće i povrće  koje je jednake veličine, slatkog ukusa, organski gajeno uvek ima diskretno gorak ukus.

Proizvođači masovne hrane uklanjaju salvestrole, jer im kvare ukus. Rezultat je da sadašnja hrana ima 80 do 90% manje salvestrola, nego što je to bio slučaj pre 50 godina.

Scroll to top