BalkansPress

Dobro došli!

U Bibliji piše da je Isus Hrist došao da nas spasi Đavolove moći. Isus je učio ljude kako da sačuvaju svoju dušu. Znači crkva tvrdi da postoji Đavo.

Sam Isus je stalno naglašavao da je on „Sin čovečji“ tako je sebe identifikovao, što znači čisto ljudskog porekla, za razliku od demona. Takođe je govorio da je „Sin Božji“ što ukazuje da je identifikovao pravo ljudsko poreklo sa Božanskim.

Sada su došla teška vremena kada nam se bauk trećeg svetskog rata nadvio nad glavama. Sada nam je Tvorac poslao Vladimira Putina ne da spasi naše duše nego naša tela. Kada su u pitanju naša tela ona treba da se održavaju odmah a ne da se čeka neko apstraktno vreme od 5, 8, 10 godina kada uđemo u Evropsku Uniju u koju nikada nećemo ni ući jer ona tada neće ni postojati. Treba se odmah i bezuslovno priključiti Rusiji i shvatiti da mi imamo samo potencijale u poljoprivredi i prerađevačkoj industriji a za to nam je potrebna Rusija odmah.

Ko ugrožava naša tela? Ko manipuliše sa njima? Ko eksploatiše naša tela? Ko dominira našim telima i ko je od nas je napravio moderne robove a pravi građane drugog reda? Odgovor je uvek isti?

Vladari Novog svetskog poretka.

Iz početnih Slobodnih zidara (Masona) razvila se mala grupa svetskih vođa, poznata kao Iluminati. Kasnije kada ojačaju postaće Vlada u senci a danas nisu više u senci već Svetska Vlada koja stvara Novi Svetski poredak. Stvaraju jedan svetski ekonomski sistem koji kontroliše i upravlja tajanstvena grupa najmoćnijih ljudiu svetu organizovana u okviru Bilderberg grupe. Oni vuku konce i vladaju svetom i prave svoje vlade u okviru legalnih vlada u zemljama koje se nalaze pod njihovom kontrolom.

Kako uspeva tako mala grupa ljudi da vlada svetom?

Manipuliše umovima ljudi i tera ih na taj način da budu nesvesni da bi radili u njihovom interesu. Vrši se kolektivna kontrola i programiranje čoveka. Sve u cilju održavanja nesvesnog čoveka.

Putem religije, verovanjem masa. Čovek danas poseduje znanje i tehnologiju sa kojom može sa Zemlje džoistikom da upravlja robotom na Marsu a istovremeno veruje u Boga koji je devici napravio sina, koji će da pomogne da leševi njegovih vernika u Sudnjem danu, danu kada ceo svet propadne jer će taj Bog da ga uništi, ožive, ustanu iz grobova i odu kod tog Boga i tako se „spasu“. Zašto se nebi spasili bez uništenja sveta, njegovim preporodom, to Crkva ne kaže.

Putem obrazovanja. Učenjem materijalizma da čovek ovlada fizičkim znanjem da može da napravi sve ono što može empiriski da doživi svojim čulima. A znanje o višim duhovnim sferama, znanjem o astralu zadržavaju za sebe jer Vladari raspolažu ekskluzivnim znanjem kako čovek može svojim inteletkom da osvoji prirodu, svet, da pobedi smrt i da postane besmrtan, da postane bog. To je lucifeska doktrina koja se propoveda u svakom masonskom hramu i koja služi kao mamac za pridobijanje pristalica kojima naravno neće dati nikakvo znanje već će ih samo iskoristiti kao potrošnu robu.

Putem nauke, kulture, filma gde se stvara virtuelna realnost, muzike, kreiranjem javnog menja putem medija čiji su oni vlasnici. Najvažnije je politikom, manipulacijama ekonomijom. Preko hemiskih sredstava, raznih otrova u hrani i lekovima, mikročipovima, ekstremno niskim frekfencijama (ELF) . Ko stoji iza svega toga? Sam Sotona koga je Crkva priznala u Bibliji da postoji.

Njegov predstavnik na zemlji je Obama kako je najavljivano filmovima gde je Predsednik Amerike i budućeg sveta uvek bio crnac.

Koja je osobina svih tih demonizovanih ljudi, tih crkvenih vođa, političkih vođa, aristokratije, vlasnika najvećih korporacija i banaka. Ne zaboravimo da moć Iluminata leži u novcu. Njihova zajedničak osobina je da žive na tuđ račun. Da manipulišu novcem, robom i ljudima. Da eksploatišu čitave narode da im pozajmljuju novac, daju kredite i da nikad na mogu da se razduže da samo mogu da reprogramiraju dugovanja sa novim zaduživanjem. Oni finasiraju sve ratove, obe strane da se bore jedni protiv drugih i zarađuju dvostruko. Sa presecanjem niovca jednoj strani određuju pobednika ili kraj rata kao i početak.
Druga osobina je borba za vlast. Podčinjavati druge narode i iskorišćavati ih radi sebe, svojih interesa i ciljeva.

 

 

 

Glavni štab pokreta Novog doba su Ujedinjene nacije. Osnovna uloga je kao svetskog policajca da se pritisnu zemlje koje poseduju nuklearno oružje da ga predaju. Atomska bomba više ne pripada narodima koji su je stvorili nego njima.

Zar Evropska Unija nije isto što je bio Sovjetski savez.

To je jedno novo divljaštvo. Sovjetski savez je stvoren vojnom prisilom, okupacijom. Evropska Unija se stvara ekonomskim nasiljem.

Stvaraju se novi istorijski entiteti. Sovjeti i Evropljani. Nacije se brišu, uništavaju se nacionalne države. Sve su imale isto. Jedan Parlament, doduše u Sovjetskom savezu parlament je samo udarao pečat na odluke Politbiroa. Jednu vladu, jedan sud, jednu valutu, jednu zastavu, jednu himnu. Nadam se da imaju još jednu zajedničku osobinu.

Kada je Sovjetski savez prestao da se širi on je propao. Siguran da će se to isto desiti sa Evropskom unijom. Gde postoji razlika. Evropska unija ima obeležja žuto-plava. Takav ista obeležja imaju i masoni jer su im odore na ritualima takve boje. Imaju zajedničko glavno obeležje. Petokraku. I jedni i drugi kriju poreklo petokrake. Poreklo postoji. Skinuto je sa čela samog Đavola. Kada okrenete pentagram naopako dobijete petokraku.

Kada sada sve znamo o demonima koji vladaju svetom preko demonizovanih ljudi koje zovemo Vladari Novog svetskog poretka postavljamo pitanje zašto Tvorac ne pomogne da se ljudi oslobode?

Tvorac ne želi da se meša u samostalan razvoj ljudske svesti, da ne ispadne da ljudi dobijaju nebesku pomoć, umesto da se sami probude, sazru i sami reše svoj problem. Tvorac neće spolja da interveniše već koliko je to moguće, kroz same ljude, podsticajem njih samih da deluju u tom pravcu, da postanu svesni duhovne i Božanske supštine samog čoveka kao takvog. Ljudska duša treba da ovlada svojim sopstvenim umom kako bi mogla da oslobodi svoje telo od manipulisanja od strane Vladara Novog Svetskog Poretka.

Kada duša čoveka doživi prosvetljenje to znači da je ovladala svojim umom i telom, onda um shvti da je telo eksploatisano, da se nad njim dominira a dominacija čoveka nad čovekom nije ništa drugo nego robovanje. Ne treba očekivati spasioca spolja da nas spasi Tvorac. Spasioca treba potražiti u sebi samom.

Vladari Novog Svetskog pokreta mogu se uništiti najačim oružjem kojim čovek raspolaže. Verom. Da, verom ali samo ako se njom dobro kordinira. Vera je najstrašnije oružje samo ako se pravilno koristi. Kada Isus Hrist uđe u srca velike većine obespravljenih (kad ljudska duša ovlada svojim umom i telom) i eksploatisanih ljudi tada će se podići jedan ogroman talas antiglobalizma koji će srušiti sve pred sobom i uspostaviće se nov društveno politički sistem nez ekploatatora i tada će nestati dominacije čoveka nad čovekom kao vid novog ropstva.

Ti novi ljudi koji će se staviti na čelo tog novog pokreta neće biti komunisti koji su bili veštačka tvorevina Vladara iz senke, već će to biti novi ljudi čista srca i ispravnih moralnih načela i zvaće se „ISUSOVCI“. Ne zaboravimo da je isus Hrist bio moralni genije. Tek tada se može ostvariti ono utopističko društvo iz dijalektičko-materijalističke filozofije.“društvo obilja“ i „država blagostanja“.

(Izvor: vaseljenska.rs / Autor: Dip.pol. Vitomir Vasić prof)

 

FacebookTwitterLinkedin

Pin It

 

 

 

Scroll to top