BalkansPress

Dobro došli!

Ove tipke značajno pojednostavljuju različite operacije, štede vreme i poboljšavaju efikasnost rada. U nastavku teksta pogledajte čemu služi svaka od njih:

*F1 – otvara Help (pomoć) meni za skoro svaki program.

*F2 – omogućava promenu naziva dokumenta ili datoteke

*F3 – otvara opciju za pretraživanje vezanu za aplikaciju koja je aktivna u datom trenutku

*F4 – istovremenim pritiskanjem tastera Alt i F4 zatvara se aktivni prozor

*F5 – omogućava osveženje stranice ili dokumenta

 

*F6 – pomera kursor ka polju za adresu u gotovo svim internet pretraživačima

*F7 – omogućava proveru gramatičkih i pravopisnih grešaka u Majkrosoftovim aplikacijama poput MS Word

*F8 – koristi se za ulazak u meni za pokretanje operativnog sistema Windows (pokreće računar)

*F9 – omogućava osvežavanje dokumenta u MS Word-u, kao i slanje i primanje mejlova u okviru MS Outlook

*F10 – aktivira meni bar otvorene aplikacije. Istovremeno stiskanje tastera Shift i F10 ima istu funkciju kao desni klik

*F11 – omogućava aktiviranje i deaktiviranje gledanja sadržaja u punom ekranu u okviru internet pretraživača

*F12 – otvara prozor sa opcijom „sačuvaj kao“ u MS Word-u

Scroll to top