BalkansPress

Dobro došli!

Piše li se ovaj prilog spojeno ili odvojeno?

Da li je pravilno pisati odvojeno "od sad" ili spojeno "odsad"?

Piše se i jedno i drugo, ali u zavisnosti od spojenog ili odvojenog pisanja, menja se i značenje.

"Odsad" ili "odsada" je prilog složen od predloga od i priloga sad(a) i znači od ovog časa, od ovog trenutka.

- Odsad ćemo raditi na ovaj način.

Odvojeno će se pisati uz završno a (od sada) kada nešto posebno ističemo.

Važno je naglasiti da je tada odvojeno pisanje uobičajeno ali ne i obavezno.

- Od sada ova pravila više ne važe.

Isto važi za ostale složene priloge: dokad(a) i do kada, dotad(a) i do tada, otad(a) i od tada, otkad(a) i od kada, dosad(a) i do sada, zasad(a) i za sada.

Scroll to top