BalkansPress

Dobro došli!

Nemačka politika shvatila je da samo osiguranje radnog mesta više nije dovoljno.

U novom Nacionalnom akcionom planu za intergracije u Nemačkoj, između ostalog piše i da se od novih useljenika očekuje se da učestvuju u opštem društvenom životu, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnika.

Na Nacionalnom planu za integracije se radilo tri godine, u njegovom stvaranju je učestvovalo 300 predstavnika nemačkih država, gradova kao i 75 migrantskih organizacija, a usvojen je pre mesec dana na velikom samitu kojem je predsedavala Annette Widmann-Mauz, nemačka poverenica za integraciju. Upravo je migrantska kriza, uz ovu pandemijsku, bila najveći izazov kancelarke Angele Merkel.

 

Nemačka politika shvatila je da samo osiguranje radnog mesta više nije dovoljno kako bi migrante uspešno integrisali u nemačko društvo. Program integrisanja mora da bude puno detaljniji i temeljniji. Tako se novi plan sastoji od pet faza podeljenih u 100 tačaka s osnovnom premisom – integracija mora da počne još pre dolaska u Nemačku.

U prvoj fazi koja počinje još u matičnim zemljama traže se oni koji su voljni da se obrazuju i rade kako bi se privukla deficitarna, ali i kvalifikovana radna snaga.

Druga faza uključivala bi mere početne integracije kao što su učenje jezika, saveti za početak svakodnevnog života, priznanje ranije stečenih kvalifikacija.

Treća bi faza bila posvećena uključivanju i učestvovanju u nemačkom društvu, a pritom se misli i na integraciju na tržište rada, ali i građanski angažman, gde je očigledno kako se od novih useljenika u Nemačku očekuje da učestvuju u opštem društvenom životu, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnika iz zemlje iz koje potiču.

Četvrta faza bavi se osnovama za rast društva, što znači omogućavanje useljenicima da ravnopravno učestvuju i imaju koristi od zdravstva, kulture, medija i sporta, dakle potiče se raznolikost u ovim sferama.

U petoj fazi cilj je učvršćivanje pripadnosti i solidarnosti sa svojim novim susedima i njihovim društvom kojeg useljenici postaju deo. Tu se podrazumeva povećanje stepena naturalizacije, građanskog obrazovanja i učestvovanja u njemu, jednake prilike na tržištu rada i kada se radi o preduzetništvu i o javnom sektoru.

Scroll to top