BalkansPress

Dobro došli!

Nemačka je odlučila da olakša građanima iz šest zemalja zapadnog Balkana zapošljavanje i plaćenu radnu obuku u toj zemlji, u kojoj, kako kaže ministarka za socijalna pitanja Andrea Nales, ima rekordnih 600.000 radnih mesta.

– Moramo da stvorimo kontigent radnih dozvola za državljane svih šest država Zapadnog Balkana. To bi bila mogućnost da se prekine vrzino kolo ulaska u Nemačku i deportacije – rekla je Nales.

Planirano je da se u narednih pet godina, za ljude iz tih država obezbedi 20.000 radnih dozvola za poslove svih profila.

– Reč je o radnim dozvolama, 20.000 godišnje, a ne o ljudima. Mnogo više od 20.000 ljudi iz zapadnog Balkana bi moglo da dođe u Nemačku, ako se računa da će oni, pre ili kasnije povesti sa sobom i porodicu – rekla je Nales.

 

U region Zapadnog Balkana računaju se bivše zemlje SFRJ, bez Slovenije, plus Albanija. S obzirom da je Hrvatska članica EU, ovaj predlog ministarke se odnosi na Srbiju, Crnu Goru, BiH, Kosovo, Makedniju i Albaniju.

Evo koji su uslovi da biste dobili radnu vizu u Nemačkoj: Odobrenje nemačke Agencije za zapošljavanje, konkretna ponuda za radno mesto ili profesionalnu obuku – uz platu na lokalnom nivou.

Nales je svoj predlog obrazložila ovako:

– Ne može biti da sa zemljama poput Bosne i Hercegovine i Crne Gore razgovaramo o kandidaturi za EU članstvo, dok istovremeno ljudi iz tih zemalja u Nemačku dolaze samo preko našeg zakona o azilu. To je pogrešan put i opterećuje sistem predviđen za potražioce azila.

Ona planira da uvede i druge olakšice. Naime, po sada važećem zakonu, stranac može da se zaposli, tek kada za to određeno radno mesto nema prikladnih kandidata iz Nemačke ili neke druge članice EU.

– Tamo gde ima nepotrebnih prepreka, trebalo bi ih ukinuti. Mogu da zamislim da se (ljudima za Zapadnog Balkana) posle tri meseca boravka u Nemačkoj, na tri godine ukine to pravilo prioriteta za Nemce i građane EU. Time bi se rasteretila i agencije za zapošljavanje – dodala je ona.

No, potpuno ukidanje te regulative je Nales odbacila: “Još uvek imamo 240.000 mladih ljudi koji ne uspevaju da nađu posao i milion dugoročno nezaposlenih. Njih ne smemo zaboraviti”, prenosi Špigel.

FacebookTwitterLinkedin
Pin It

(Izvor: Beograd.in)

Scroll to top